Skolledning

Hjärups skola och Tottarps skola har en gemensam ledningsorganisation. Ledningen är organiserad med rektor och fem processledare. Processledarna är pedagoger på skolorna som arbetar 25% som skolledare. Som processledare leder man verksamheten i arbetslaget samt medarbetarna.

Vi vill ha en organisation med stort självbestämmande i arbetslagen där alla har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Med processledarorganisationen vill vi flytta besluten närmare verksamheten.

Rektor:

Karin Servin Karlsson

Processledare läsåret 18/19:

Pernilla Svensson, arbetslag F-1

Charlotta Borgman Richter, arbetslag 2-3

Maria Ling, arbetslag 4-6

Eva Bothén, elevhälsan

Pia Dahlén, Tottarps skola

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available