Skolledning

Hjärups skola och Tottarps skola har en gemensam ledningsorganisation. Ledningen är organiserad med rektor, biträdande rektor (ansvar för Tottarps skola) och processledare.

 

Rektor: Karin Servin Karlsson

Biträdande rektor: Pia Dahlén

Processledare läsåret 19/20:

Pernilla Svensson, arbetslag F-1

Charlotta Borgman Richter, arbetslag 2-3

Maria Ling, arbetslag 4-6

Jenny-Ann Sjölin, fritids

 

 

Hoppa till navigering