Skolråd, elevråd & kamratstödjare

Rådsverksamhet

För att öka elevers inflytande, medbestämmande och motverka mobbing har vi på Tottarps skola elev och miljöråd. Grunden för denna verksamhet är att varje klass har ett fungerande klassråd. Elevrådet har två representanter från varje klass från årskurs 1-6.

Inför varje läsår väljs nya klassrepresentanter till elevrådet. Dessa representanter sitter sedan ett läsår. Detta för att så många som möjligt ska få möjlighet att pröva detta arbete. Elevrådet träffas en gång i månaden. Efter elevråden ger representanterna en sammanfattning av mötet i klasserna.

Elevråd

Ansvarig för elevrådet är Mattias Jakobsson

Kamratstödjare

Kamratstödjarna utses i varje klass från årskurs 3-6 och ska vara elev som har klassens förtroende och som eleverna kan vända sig till om man känner sig utanför. Kamratstödjarna är föredömen för sina kamrater. Ansvarig för kamratstödjarna är Pia Jönsson.

Skolråd

Skolrådet består av:

Rektor: Karin Servin Karlsson

Pedagog: Olika pedagoger deltager vid olika möten.

Elever: En elev från åk 5 och en från åk 6.

Föräldrar: Uppdatering kommer inom kort.

 

Kommunala riktlinjer för föräldraråd i skola och förskola

riktlinjer-for-foraldrarad-i-skola-och-forskola

 

2018

Skolrådsprotokoll 18-09-24

Skolrådsprotokoll 18-05-07

2017

Skolrådsprotokoll 17-09-18

skolrådsprotokoll 17-02-13

2016

skolrådsprotokoll 16-11-28

skolradsprotokoll-16-09-26

skolradsprotokoll-16-05-02

2015

skolradsprotokoll-15-11-19

skolradrprotokoll-15-09-21

skolradsprotokoll-15-05-11

2014

skolradsprotokoll-14-11-24

Skolrådsprotokoll 2014-09-22

2013

Skolrådsprotokoll 2013-11-27

Skolrådsprotkoll 2013-09-23

Skolrådsprotkoll 2013-05-29

Skolrådsprotokoll 2013-02-13

2012

Skolråd 2012-01-31

Skolrådsprotokoll 2012-05-22

Skolrådsprotokoll 2012-09-12

Skolrådsprotkoll 2012-11-28

2011

Skolråd 2011-11-23

2010

Skolråd 2010-05-05

Skolråd 2010-12-01

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available