Tottarps skolgård Foto: Tottarps skola

Här möts kunskap och glädje

Tottarps skola är en charmig och spännande liten byskola med anor från slutet av 1800-talet. Den är belägen ca 3 km väster om Staffanstorp. Här vävs det gamla och moderna samman till en härlig, utmanande och avkopplande miljö.

Tottarps skola har äventyrspedagogik och spännande lärande som profil.

Läs mer »

Värmeslingor på gång

Det är intressant att följa grävskopan under rasterna. Det kommer många frågor om hur grävskopan fungerar och det är spännande att följa hur de gräver ner slingor för uppvärmningen till bygget.

Läs mer »

Skolgården

Just nu är det lite rörigt på vår skolgård då de gräver för bygget.

Läs mer »

Skolrådsprotokoll januari 2012

Under skolrådsmötet behandlades olika frågor som personalbyte, bygget av den nya uteförskolan och det nya klassrummet, föreläsning med mera.

Läs mer »

Skolrådsprotokoll sep 2011

Cecilia Jensen (Lärare) gick igenom skisserna av nya bygget (”nya klassrummet”). Byggnaden kommer ligga i angränsningar till förskolan Totte (inte den nuvarande). Skisserna finns på anslagstavlan.

Läs mer »

Tottarp får godkänt på Grön flagg

Tottarp har ännu ett år ansökt och fått godkänt för Grön flagg.

Läs mer »