Tottarps skolgård Foto: Tottarps skola

Här möts kunskap och glädje

Tottarps skola är en charmig och spännande liten byskola med anor från slutet av 1800-talet. Den är belägen ca 3 km väster om Staffanstorp. Här vävs det gamla och moderna samman till en härlig, utmanande och avkopplande miljö.

Tottarps skola har äventyrspedagogik och spännande lärande som profil.

Läs mer »

Tillsammansdagen – samarbete i olika former

På Tillsammansdagen tränar vi som vanligt samarbete i olika former. Varje år har vi våra kamratbanor som eleverna uppskattar mycket. Barnen tränar att lyssna på varandra, kommunicera med varandra, de tränar på att ha olika roller som ledare, peppare med mera.

Läs mer »

Se och hör Tottarps skolas musikvideo

Livets Kappsäck är ett värdegrundsarbete som vänder sig till barn i årskurs 6.

Läs mer »

Skolstart

Det var stor glädje när både gamla och nya elever träffades igen efter sommarlovet. Vi började med att samlas på vår fina gård för att fira att skolan startat igen. F-klassen släppte ballonger som flög […]

Läs mer »

Sommaravslutningen på Tottarp

Som alltid så är sommaravslutningen på Tottarp en fest där historiska inslag blandas med det nya och moderna. På gården samlas vi för att hurra för vår skola. Klass fem bär den stora fanan och efter kommer f-klass med små flaggor. Alla klasser sjunger sina sånger.

Läs mer »

Fritidsaktiviteter

Ett återkommande tema under läsåret 15/16 på fritids har varit eld. Varje vecka har eleverna fått lära om hur man handskas med eld och hur man tar tillvara det som finns i naturen.

Läs mer »