Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om pandemin i kommunen

Här kan du läsa vad som hänt i kommunen under coronapandemin och om de nyheter som publicerats om verksamheterna.

Nyheter om pandemin i kommunen

 • Detta har hänt (2020-2021)

  12 mars 2020

  Kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om att stänga bland annat att badhus, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och öppen verksamhet med omedelbar verkan för att förhindra risken för smittspridning. Alla arrangemang/aktiviteter som arrangeras av kommunen eller där kommunen är lokalansvarig ska ställas in.

  Ett öppet brev till Staffanstorps kommuninvånare publiceras på staffanstorp.se och sociala kanaler med beslut om att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt och skydda kommunens mest kritiska och utsatta verksamheter.

  En sida skapas med vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan första svenska coronafallet konstaterades i Sverige. Den kan du nå genom att klicka här.

  26 mars 2020

  Kommunen upprättar frågor och svar för dig som ingår i en riskgrupp för corona/covid-19. Informationen finns publicerad på kommunens webbplats.

  15 maj 2020

  Verksamheter på Bråhögsbadet, Ung i Staffanstorp och idrottshallar har på grund av coronapandemin stängts under en tid. Nu öppnar dessa upp igen i begränsad omfattning från och med den 18 maj. Verksamheterna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  15 maj 2020

  En boende på äldreboendet Magnoliagården har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun.

  11 maj 2020

  Från och med idag den 11 maj erbjuds elever som bor i Staffanstorp men går i gymnasiet i Lunds kommun fri skollunch. Beslutet som fattats i utbildningsnämnden gäller även elever på Kometskolan i Staffanstorp.

  7 maj 2020

  Beslut har fattats om att personal i kommunal hemsjukvård och i hemtjänst ska använda visir vid samtliga besök. Det beslutet har fattats av omsorgsnämnden. Beslutet gäller all hemtjänstpersonal, även privata utförare och Staffanstorps kommunala hemsjukvård.

  15 juni 2020

  Den 15 juni öppnade Hjärups bibliotek med begränsade öppettider  samt i sådan utsträckning att besökare själva kan ombesörja sina ärenden. Den 22 juni öppnar även biblioteket och medborgarkontoret (Rådhuset) upp med begränsade öppettider.

  4 juni 2020

  Sedan utbrottet av coronaviruset covid-19 tidigare i år har Staffanstorps kommun infört en rad restriktioner för att minska smittspridningen. Beslut som har gett resultat. Fram till juni har endast sju fall av covid-19 konstaterats i kommunen.

  22 juni 2020

  Staffanstorps bibliotek och medborgarkontoret i Rådhuset öppnar med begränsade öppettider.

  Vi påminner dig som vill hjälpa äldre och utsatta under coronapandemin. Kontakta då Frivilliga resursgruppen i Staffanstorp.

  18 juni 2020

  Som en följd av värmen och torkan samt att fler människor är hemma på grund av corona-pandemin är vattenförbrukningen just nu ovanligt hög. Vi uppmanar till en allmän besparing av vattnet till följd av värme, torka och ökad konsumtion.

  20 juli 2020

  Konsthallen har tagit ett längre uppehåll på grund av covid-19-pandemin. Men vi planerar att öppna igen den 22 augusti. Det blir en delvis retrospektiv utställning där vi får följa med den prisbelönade fotografen Brutus Östling på en storslagen fotografisk resa jorden runt till spännande viltområden, från Skandinavien ut i Europa och inte minst till Afrika.

  Fall av covid-19 har konstaterats på särskilt boende för äldre.

  8 september 2020

  Ett brev med information kring covid-19 riktat till äldre (75 år och äldre) i kommunen. I brevet kan du läsa om viktiga nyheter som kan vara bra för dig att känna till som sker via Trivselpunkten verksamhet under pandemin. Mötesplatsen Trivselpunkten är fortsatt stängd men vi kommer att kunna erbjuda ett fåtal Coronasäkra aktiviteter under hösten.

  21 september 2020

  I juni återkallades en del av kommunens beslut kring corondapandemin då bibliotek och medborgarkontoret öppnade med begränsade öppettider. Nu upphävs hela beslutet från 12 mars i år då besöksförbudet på äldreboenden upphör den 1 oktober i hela landet.

  28 augusti 2020

  Efter att personal på Ung i Staffanstorp konstaterats smittad av covid-19 har beslut fattats om att stänga verksamheten på Värmeverket.

  27 oktober 2020

  Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt de senaste veckorna. Åter igen intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridningen efter Region Skånes regionala allmänna råd angående covid-19.

  20 oktober 2020

  Sedan coronapandemin bröt ut i våras har Trivselpunkten varit helt stängd. Från och med vecka 45 öppnar verksamheten försiktigt, med förhoppningen att kunna öppna upp mer efter hand som det känns säkert.

  18 november 2020

  Covid-19-smitta har konstaterats på äldreboendet Magnoliagården, både bland personal och boende. Intensiv smittspårning pågår i samverkan med Region Skånes smittskyddsläkare och enhet för vårdhygien.

  17 november 2020

  De skärpta råden i Skåne förlängs. Även Staffanstorps kommun förlänger sina restriktioner om att bland annat hålla samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, Konsthallen, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.

  3 december 2020

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället. Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Nu är det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Då besöksförbud innebär en omfattande inskränkning av individens rättighet att ta emot besök i sitt hem behöver detta ske på ett rättssäkert sätt. De kommuner som meddelat att det finns ett akut behov av ett besöksförbud i kommunen har fått ett kortare besöksförbud från idag till och med den 12:e december.

  22 januari 2021

  Ta del av Staffanstorps kommuns information kring idrottsutövande för barn födda 2005 eller senare.

  3 februari 2021

  Staffanstorps kommun har noga följt smittspridningen och kan konstatera att minskningen nu har hållit i sig över en tid. Därför har beslut fattats om att barn födda 2005 och senare, från fredag den 5 februari 2021, kan återgå till att idrotta inomhus.

  1 oktober 2021

  Kommunens personal i Rådhuset går successivt tillbaka med att arbeta på plats.

  1 december 2021

  På grund av ökad smittspridning i samhället fattas beslut om att de kommunanställda som har möjlighet, ska återgå till hemarbete.

  9 februari 2022

  Kommunens personal som arbetat hemifrån under pandemin går successivt tillbaka med att arbeta på plats.

Nyheter i kommunens verksamhet under pandemin 2021

Nyheter i kommunens verksamhet under pandemin 2020

Kommunstyrelseförvaltningen

Relaterade sidor