Skolavslutningsarrangemang för årskurs 9. INSTÄLLT!

 SKOLAVSLUTNINGEN
(Balen)


Beslut angående skolavslutningsarrangemang åk 9.

P.g.a. rådande Corona-omständigheter ställs avslutningsarrangemanget för årskurs nio in vårterminen 2020.

Det är oerhört tråkigt att behöva ta detta beslut eftersom vi vet att det är en dag och kväll som många länge sett fram emot. Dessvärre kan vi inte påverka omständigheterna och tar inga hälsorisker och vill samtidigt minska risken för smittspridning i samhället.
Just nu är tillställningar med mer än 50 personer förbjudna och vi vet inte när detta beslut upphävs och när övriga restriktioner som finns lättar.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Ung i Staffanstorp, 046-251169

Ni som redan anmält er kommer att bli kontaktade av oss och får avgiften återbetald.

Med vänliga hälsningar
Ung i Staffanstorp