Värmeverket håller stängt

Ung i Staffanstorps verksamhet på Värmeverket har tvingats stänga efter att personal har konstaterats smittad av covid-19.

En person har konstaterats smittad. Alla annan personal i verksamheten har testat sig och fått negativa resultat. För att minska risken för smittspridning har beslut fattats om att stänga Värmeverket.

– Vi planerar att öppna igen den 7 september, då har det gått 14 dagar sedan personal senast var i kontakt med den smittade personen, säger Andreas Andersson, verksamhetschef Fritid i Staffanstorps kommun.

Innan Värmeverket öppnar igen kommer all personal att testas för att försäkra om att samtliga är smittfria.

Staffanstorps kommun kommer fortsättningsvis kontinuerligt och öppet informera kring händelseutvecklingen kring corona/covid-19 i kommunen.

Mer information

Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sjukvård och myndigheter där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Här besöker du sidan Coronaviruset (covid-19).