Ung i Staffanstorp

Ung i Staffanstorp bedriver Öppen fritidsverksamhet i Staffanstorps kommun för alla barn och unga mellan 10 till och med 17 år. Att det är en Öppen fritidsverksamhet betyder att den är öppen för alla i målgruppen och det kostar oftast ingenting att delta i verksamheten.

Verksamheten försöker i så stor mån det går att jobba utifrån de ungas egna önskningar och viljor, med så stor delaktighet och stort inflytande det går inom ramarna för verksamheten. Det är de ungas fria tid och de bör därför vara delaktiga i att utforma den. Verksamheten är främjande, det vill säga man jobbar med att förstärka det positiva i de unga och man arbetar brett för att nå så många som möjligt. Genom detta skapas en meningsfull, stimulerande fritidsverksamhet med stora påverkansmöjligheter för de unga i kommunen samtidigt som det informella lärandet blir en viktig effekt i arbetsprocessen.

De senaste åren har Ung i Staffanstorp haft över 25 000 deltagare i sin verksamhet varje år (inte unika personer), vilket är helt fantastiskt.

Jobbar kommunövergripande

Personalen i Ung i Staffanstorp jobbar kommunövergripande och utgår från sina mötesplatser men flyttar ofta verksamheten till exempelvis idrottshallar, badet, parker, spontanidrottsplatser eller till andra ställen efter de ungas önskemål. Personalen är inte bundna till något ställe i kommunen utan man roterar så att all personal träffar alla ungdomar oavsett var de i huvudsak deltar i verksamheten. Genom detta medvetna arbetssätt har effekten blivit att fler unga tar sig mellan kommunens mötesplatser/tätorter för att delta i verksamheten, vilket är en stor förändring som skett de senaste åren och väldigt positivt.

Ung i Staffanstorp arbetar för allas möjlighet till deltagande och försöker därför hålla den absolut största delen av verksamheten alldeles gratis och erbjuder hämtning/lämning i olika lösningar vid arrangemang och aktiviteter. Ungdomarna skall ha så lika förutsättningar som möjligt att delta i verksamhetens aktiviteter.

Verksamheten jobbar dels med öppen verksamhet man kan komma till, dels med grupper efter intresse och projekt. Utöver detta arrangerar man större arrangemang, helst i samarbete med de unga, och specifika lovprogram tas fram för varje lov under året.

Ett axplock av aktiviteter som arrangerats tillsammans med ungdomar är: matlagningskurs, bakning, skapande verkstad, pyssel, musikstudioverksamhet, temakvällar, allmänt häng med lek/spel/tävlingar och idrott, badkvällar, läger, lan, konserter, sommarkollo, kanothajk, utflykter och väldigt mycket annat.

Personalgruppen har medvetet under många år arbetat med vikten av att ha ett bra bemötande. Det är viktigt att se och bekräfta de ungdomar vi möter. En komplimang, en fråga om hur man mår eller bara ett ”Hej! Så roligt att se dig här” kan betyda mycket. Arbetet vi lägger ner på bemötandet visar sig ge resultat och vi ser det i diagrammen här nedan. Det stärker oss i övertygelsen om att vi har ett väl fungerande arbetssätt.

Skapa relationer

Vårt viktigaste arbete är det relationsskapande arbetet. Har du goda relationer till de ungdomar som besöker verksamheten har du stor möjlighet att påverka ungdomen i positiv riktning. Att skapa relationer kan vara ganska enkelt, det kluriga är att behålla dem. För att lyckas med det krävs att man aktivt lägger mycket tid på att vara en bra förebild och att lära känna de unga. Vi upplever att vi är raka och tydliga i vår kommunikation med besökarna. Vi är aktivt deltagande i verksamheten, bjuder på oss själva och arbetar inkluderande. Detta uppskattar våra besökare vilket är otroligt positivt att se.

Mötesplatsenkät

Under hösten 2020 blev Ung i Staffanstorp medlemmar i nätverket KEKS (Kvalité och kompetens i samverkan). Det första vi gjorde som nya medlemmar var att genomföra den årliga mötesplatsenkäten. Enkäten är ett verktyg för att få svar på viktiga frågor som belyser besökarnas situation och mående men även en värdemätare på hur besökarna upplever personal, lokaler och bemötande.

Under 3 veckor i oktober besvarades enkäten av 54 ungdomar i 12-17 år, ungdomarna är boende i Staffanstorps kommun. Vi är väldigt stolta över resultatet och det ger oss tron på att vi gör ett mycket viktigt arbete i den öppna fritidsverksamheten.

Här nedanför kommer en del av de frågor som finns med i enkäten

Digital verksamhet under 2020 – framåt

Under stora delar av 2020 har den ordinarie verksamheten varit stängd på grund av Covid-19 och är fortfarande i detta nu, detta har öppnat upp ett helt nytt sätt för oss att arbeta som vi kommer att kunna ta med oss i framtiden. Det har ställt stora krav på oss att vara kreativa, flexibla och lyhörda för vad ungdomar önskar för typ av digital verksamhet. Vi når betydligt fler med våra digitala aktiviteter vilket vi upplever vara väldigt positivt. Vi når ungdomar som inte fysiskt besöker vår verksamhet och detta kan förhoppningsvis vara en inkörsport till att dessa individer blir framtida besökare i vår fantastiska verksamhet.

Många tävlingar, uppdrag, utmaningar, träningspass, livesändningar, workshops med mera. har genomförts digitalt med stor uppslutning.

Under perioden av pandemi har verksamheten också arbetat uppsökande ute i hela kommunen för att träffa och stämma av så våra unga i kommunen mår bra.

Verksamheten är igång alla dagar förutom söndagar och alla kvällar förutom tisdagar och söndagar.

 

Vill du veta vad som händer i Ung i Staffanstorps verksamhet, följ oss i sociala medier:

Facebook: Ung i Staffanstorp

Instagram: Ung i Staffanstorp

Web: Ungistaffanstorp.se