Sommarlovsbidrag även 2021

Sommarlovsbidrag även 2021

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Staffanstorps kommun vill därför ge föreningslivet möjlighet att söka bidrag för att finansiera avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter. Staffanstorps kommun erbjuder registrerade ideella föreningar med verksamhetsbas i Staffanstorps kommun att söka extra bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter som riktar sig till barn och unga 6–15 år.

Aktiviteterna kan vara t.ex. workshops, utflykter eller prova på-aktiviteter.

Ansökan sker genom att ifyllt ansökningsformulär skickas till sommarlovsbidrag@staffanstorp.se senast 2021-07-14.

Handläggning sker löpande och bidrag prioriteras efter tillgänglighet och i relation mellan kostnad och positiva effekter för målgruppen.

Sommarlovsaktiviteterna skall:

 • Vara kostnadsfria.
 • Rikta sig till barn och unga 6-15 år.
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
 • Stimulera barn– och ungas deltagande oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Främja inkludering.
 • Skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Inte vara en del av föreningens ordinarie verksamhet.
 • Anpassas till rådande restriktioner och genomföras på ett smittsäkert sätt.
 • Genomföras mellan 16/6–17/8 2021.
 • Vara religiöst obundna.

Övriga villkor:

 • Bidraget skall redovisas senast 2 månader efter genomförd aktivitet. Redovisningen görs via angiven redovisningsmall.
 • Återbetalning av bidraget sker om man inte kunnat genomföra planerad aktivitet samt om man inte redovisat aktiviteten i tid.
 • Bidraget kan täcka alla inom aktiviteten direkt härledda kostnader, så som lön, transport, eventuell entréavgift och enklare lunch.
 • Kommunen kan också vara behjälplig med del av marknadsföring.

Ansökningsblankett hittar du genom att klicka här

Redovisningsblankett hittar du genom att klicka här

Ansökan sker via mail till:

sommarlovsbidrag@staffanstorp.se

Frågor: Kontakta Anna Andersen Hörman, verksamhetsledare ung i Staffanstorp, 046 – 2871848 eller maila sommarlovsbidrag@staffanstorp.se