Invigning av ”Guldgruvan”

Foto och licens: Josefine Wigander

Foto och licens: Josefine WiganderIdag var det invigning av ”Guldgruvan” vår materialbod på skolgården! Guldgruvan är, som namnet antyder, en bod fylld av material för en meningsfull och utvecklande rastsamvaro. Dagen till ära besöktes Guldgruvan av två clowner och en björn som visade upp några av rastaktiviteterna, klippte invigningsbandet och bjöd på glass!

Foto och licens: Josefine Wigander

Guldgruvans mål är att fungera som en mötesplats för skolans elever och att främja gemenskap mellan eleverna och klasserna. Via ett strukturerat lånesystem har eleverna möjlighet att låna material för en mängd olika aktiviteter. Här erbjuds aktiviteter som bowling, tennis, bottle flip, bollspel, käpphästsridning, spel, möjlighet att rita, läsa, leka med mjukdjur och småbilar, rocka och hoppa. Tanken är att det ska finnas något för alla! Det organiserade utlångingssystemet bidrar även till ansvarstagande för våra nyinköpta saker.

Vi ser rasten som en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Genom en meningsfull rastsamvaro skapas förutsättningar för lek, lärande och utveckling. Känslan av en bra rast ska följa med in på lektionerna. Guldgruvan är det senaste inslaget i vårt arbete kring en lyckad rastsamvaro!

Foto och licens: Josefine Wigander