Vi möter våren på nylagt hybridgräs!

Foto och licens: Josefine Wigander

Uppåkraskolans skolgård har fått sig ett rejält lyft då flera av våra lekytor fått nytt gräs!

Den skånska vintern bjuder allt som oftast på fukt och regn. Detta har tyvärr inte våra gräsmattor på skolgården klarat. Vi har tidvis berikats med en mindre sjö på skolgården kombinerat med härligt geggiga skolgårdsytor.

Foto och licens: Magnus Svensson

Vi är därför väldigt glada över det lyft vår skolgård fått under påsklovet. Det har anlagts hybridgräsmattor som förhoppningsvis ska klara det fuktiga årstiderna bättre.

Dessa ytor ger förutsättningar för ännu mer lek och aktivitet på gården!

Foto och licens: Magnus Svensson