Författarbesök av Anja Gatu

Foto och licens: Josefine Wigander

Vi har haft den stora glädjen att välkomna författaren Anja Gatu till Uppåkraskolan!

Foto och licens: Josefine Wigander

Anja Gatu har ett förflutet som sportjournalist och arbetar nu sedan några år tillbaka som författare på heltid. Hon har gett ut ett flertal barn- och ungdomsböcker om några av våra stora idrottsstjärnor och deras uppväxt. Inför besöket fick eleverna bl.a. höra berättelsen om fotbollsspelaren Marta och hennes uppväxt i Brasilien i boken ”Gå på mål Marta!”.

Anja besökte eleverna i åk 4. Första timmen berättade om författarskapet, sina böcker och gick igenom processen kring hur en bok egentligen blir till. Eleverna hade många frågor kring författarskapet. På frågan om hur man blir bra på att skriva var svaret från Anja ”Läs, läs, läs!”.

Därefter höll Anja en liten författarskola med olika skrivövningar i bl.a. poesi. Eleverna fick bygga dikter av utklippa ord samt hitta inspiration till berättelser genom bilder, titlar, namn samt inledande meningar.

Foto och licens: Josefine Wigander

Det blev en fantastiskt inspirerande dag!

Foto och licens: Josefine Wigander

Vi tackar Sparbanksstiftelsen Finn vars ekonomiska stöd via ”Positiva projekt” möjliggjort detta författarbesök!