Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att i första hand arbeta förebyggande och främjande, men också åtgärdande. Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

På Uppåkraskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsköterska, kurator samt specialpedagoger. EHT möts två timmar varje vecka för att diskutera ärenden på organisations-, grupp- och individnivå. Insatserna och stödet riktas såväl åt elever och pedagoger som åt vårdnadshavare.

 

Resurscentrum barn och familj

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av Resurscentrum – barn och familj. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

 

Hoppa till navigering