Specialpedagogik

På Uppåkraskolan strävar vi efter att ge tidigt stöd åt elever med särskilda behov. Det sker i första hand i klassrummet i ett samarbete mellan pedagoger, resurspersoner och specialpedagoger.

Specialpedagogerna kan ge handledning till elever, pedagoger och resurspersoner kring det dagliga arbetet. De är också ett stöd åt lärarna i arbetet med extra anpassningar, pedagogiska utredningar samt åtgärdsprogram. Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam.

Exempel på stödinsatser som finns på vår skola:

  • Stöd för olika sätt att lära (s k extra anpassningar): t ex inlästa texter, tidshjälpmedel, anpassningar av klassrumsmiljö och arbetsmaterial.
  • PT (personlig tränare) – intensivträning under fem veckors tid före skoldagens start.
  • Stöd av specialpedagog under kortare eller längre tid.

Kontakta oss:

Annika Nordquist – specialpedagog

Jessica Berggren – specialpedagog

Titti Goldschmidt – specialpedagog

Malin Andersson – lågstadiesatsningen

Hoppa till navigering