Årskurs 4-6

När eleverna börjar i åk 4 blir skoldagen längre. Eleverna jobbar utifrån nya kursplaner som sträcker sig från åk 4 till åk 6. De får nya lärare och fler ämneslärare.

I åk 4 ökas tempot i skolarbetet och eleverna tränas i att formulera sina tankar kring de olika ämnena samt att se samband. Arbetet är strukturerat med fokus på lärande. Lektionerna startas upp med tydliga mål och avslutas med sammanfattning av lektionen. Undervisningen varieras med läsning, skrivning, diskussioner, filmer och laborationer.

Eleverna har en egen digital enhet. Våra främsta digitala plattformar är Vklass där bl a  information om läxor finns och Google Classroom där eleverna får många av sina arbetsuppgifter.

Våra utvecklingssamtal är elevledda där eleven själv får möjlighet att reflektera över sin utveckling och sitt lärande tillsammans med pedagog och sina vårdnadshavare. Vårt mål är att eleverna ska nå högsta möjliga resultat utifrån sina förutsättningar och vara väl rustade inför högstadiet när de lämnar Uppåkraskolan efter åk 6.

Hoppa till navigering