Årskurs F-3AB

I F-3 AB arbetar vi medvetet med att skapa en trygg och stimulerande miljö så att våra elever med lust och nyfikenhet ska tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Vi har ett nära samarbete mellan parallellerna i varje årskurs och arbetar integrerat med fritidsverksamheten.

Vi arbetar med inspiration av kooperativt lärande. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att uppnå hög delaktighet och ett dialogiskt klassrum. De olika strukturerna bidrar till lärprocesser av hög kvalitet.

I den tidiga läs-och skrivinlärningen använder vi oss mycket av digitala hjälpmedel där eleverna arbetar parvis för att utveckla läs- och skrivprocessen. Vi arbetar tematisk utifrån läroplanen.

 

Hoppa till navigering