Årskurs F-3M

I vårt monssoriinspirerade arbetslag planeras undervisningen utifrån Lgr11 med inspiration från Maria Montessoris tankar om barns lärande. I vårt arbetslag har vi god erfarenhet av att arbeta med montessoripedagogik.

I förskoleklassen verkar vi för att det ska bli en mjuk övergång mellan förskola och skola. På fritids och i åk 1-3 arbetar vi i åldersblandade grupper. Vi märker att detta skapar trygghet för eleverna och gör att barnen från de olika klasserna leker tillsammans på rasterna och på fritids. Förskoleklass och årskurs 1-3 har samarbete i form av gemensamma teman och faddergrupper. 

För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga, delaktiga i sitt lärande och vi uppmuntrar dem till att bli självständiga. Våra inlärningsmiljöer är estetiskt tilltalande och tillgängliga för barnen och detta inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.

I klassrummen har vi montessorimaterial som är uppbyggt från lätt till svår, konkret till abstrakt och som skapar förståelse och stor arbetsglädje bland barnen. 

 

Hoppa till navigering