Bild

Bildämnet är främst ett praktiskt ämne där eleverna får skapa och utveckla sin kreativitet. I det ingår det att utveckla idéer och att gå från idé till färdigt verk. När eleverna går ut åk 6 ska alla elever fått möjlighet att testa på olika tekniker och material, både digitalt och att teckna/måla på papper, samt att arbeta tredimensionellt med t ex lera eller gips. När vi arbetar med gips har vi möjlighet att dreja och att bränna våra verk i brännugn. Med hjälp av olika tekniker tränar vi vårt bildspråk genom att uttrycka oss i bilder.

Utöver det praktiska arbetet tittar vi på konst i olika former, vi pratar konst och analyserar bildspråket i våra egna och andras verk. Vårt bildarbete kopplar vi ofta till arbetsområde i andra ämnen för att skapa en röd tråd i undervisningen.

 

 

Hoppa till navigering