Fritidshemmet

På våra fritidshem strävar vi efter att ge eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Vi tror att en god miljö är grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling. Vi vill skapa ett klimat som gör att varje elev känner trygghet, respekt och social gemenskap.

Eleverna utmanas kontinuerligt att inspireras till nya upptäckter genom ett varierat arbetssätt och en lärmiljö som integrerar omsorg och lärande.

Vi erbjuder eleverna medbestämmande genom att eleverna själva får vara med och påverka aktiviteter och inslag i verksamheten. Vi i personalen är lyhörda för elevernas idéer och önskemål. Vår ambition är att barn i takt med stigande ålder och mognad tar mer ansvar för sig själv och sitt handlande.

Som grund för planeringen och genomförandet av undervisningen i fritidshemmet ligger första och andra delen av läroplanen tillsammans med den fjärde delen.

Hoppa till navigering