Guldgruvan

Vår ”Guldgruva” är en välfylld materialbod på skolgården som är öppen varje dag. Guldgruvan är, som namnet antyder, en bod fylld av material för en meningsfull och utvecklande rastsamvaro.

Guldgruvans mål är att fungera som en mötesplats för skolans elever och att främja gemenskap mellan eleverna och klasserna. Via ett strukturerat lånesystem har eleverna möjlighet att låna material för en mängd olika aktiviteter. Här erbjuds aktiviteter som bowling, tennis, bottle flip, bollspel, käpphästsridning, spel, möjlighet att rita, läsa, leka med mjukdjur och småbilar, rocka och hoppa. Tanken är att det ska finnas något för alla! Det organiserade utlångingssystemet bidrar även till ansvarstagande för våra saker.

Vi ser rasten som en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Genom en meningsfull rastsamvaro skapas förutsättningar för lek, lärande och utveckling. Känslan av en bra rast ska följa med in på lektionerna. 

Hoppa till navigering