Musik

Under musiklektionerna på Uppåkraskolan får eleverna spela instrument både individuellt samt i ensembler. Utöver detta läggs stor vikt vid sång, musikteori, rytmik, eget musikskapande, instrumentkännedom och musikhistoria. Eleverna får lära sig samarbeta och träna de sociala och kreativa förmågorna samt får möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter. Undervisningen arbetar utifrån att varje elev tar ett eget ansvar för att bidra till sin egen utveckling.

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”

(Skolverket 2011)

 

Hoppa till navigering