Rastkul

Vi erbjuder rastaktiviteter för åk F-3 tre raster i veckan. Varje vecka skickas det ut information till klasserna vilka rastaktiviteter som erbjuds. Vi tar fram vår flagga som visar var ”Rastskul” håller till. Vi använder oss gärna av musik för att locka eleverna till aktiviteten.

Syftet med rastaktiviteterna är:

  • Skapa goda relationer med både kända och nya kamrater
  • Minska konflikter
  • Erbjuda en rolig aktivitet
  • Få igång aktiviteter som eleverna själva kan aktivera sig med vid andra tillfällen
  • Få testa nya aktiviteter
  • Fånga elever som har svårt att komma igång på rasten

Hoppa till navigering