Slöjd

Slöjden på Uppåkraskolan syns och märks. Elevernas alster och lärande förändrar och påverkar skolans interiör genom skulpturer, väggprydnader och utställningsskåp.

Slöjden på Uppåkraskolan undervisas som ett ämne, med två materialinriktningar. Slöjdlärarna planerar, genomför och bedömer undervisningen gemensamt.

De centralt placerade salarna främjar samarbetet mellan trä-, metall och textilslöjd. Med egna dörrar mot skolgården slöjdar vi gärna även utomhus.

Analys och värdering är nödvändig för att utveckla arbetet med händer och hjärna. Eleverna arbetar i digitala läromedel med formativ loggbok i Slöjdportfolio och digital lärobok samt Slöjdlexikon. Strukturerade gruppsamtal och gemensamma redovisningar används för att eleverna ska ges möjlighet att dela sina kunskaper med varandra.

Hoppa till navigering