Plan mot kränkande behandling

Uppåkraskolan arbetar aktivt för alla barn och elevers rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt.

Här finner ni Uppåkraskolans plan mot kränkande behandling.

 

 

 

Hoppa till navigering