Skolbibliotek

Skolbibliotekets främsta uppgift är att stödja lärande och undervisning i skolan. Fokus ligger på att stimulera elevernas intresse för litteraturläsning samt väcka läslust. Skolbiblioteket har även en viktig roll i arbetet kring medie- och informationskunnighet (MIK).

I skolbiblioteket finns ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur för åldrarna 6–12 år. Vi vill vara ett bibliotek för alla elever och arbetar aktivt för att köpa in litteratur inom olika genre och på olika nivåer. Eleverna får låna böcker både för läsning i skolan och hemmet, under terminer såväl som skollov. Biblioteket används både under skoltid och fritidstid.

Alla elever ska ha tillgång till litteratur utifrån sin egen förmåga och förutsättningar. Elever med läshinder har rätt till talböcker. Skolbiblioteket har tillstånd för nedladdning av talböcker från mediawebben Legimus. För elever med behov av detta, registrerar skolbibliotekarien ett konto genom vilket eleverna på egen hand kan laddar ner böcker.

För mer information om detta se Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats>>

 

Hoppa till navigering