Ansökan och uppsägning av plats på förskola eller familjedaghem

Händer. Foto: Gunilla Edman

Staffanstorps kommun erbjuder e-tjänster för vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem. E-tjänsterna ger dig större frihet att själva kunna starta och följa din ansökan när som helst 24 timmar om dygnet. Idag används två olika system, Mina sidor och Vklass.

Du ansöker, gör ändringar, registrerar inkomst och säger upp din plats på förskola eller familjedaghem direkt via e-tjänsten Mina Sidor. Här kan ansöka till både kommunala och fristående förskolor. I ansökan kommer du att få rangordna tre alternativ. Om du har valt minst en kommunal förskola bland dina alternativ är kommunen skyldig att erbjuda en plats i en kommunal förskola inom fyra månader. Det kan dock bli erbjudande på annan förskola än de du önskat.Tänk på att en ansökan ska göras senast fyra månader, men tidigast åtta månader innan du behöver barnomsorgsplats.

Om ditt barn har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för din ansökan. Kontakta Utbildningsförvaltningen på tfn 046-25 11 00 (vxl) så hjälper vi dig med din ansökan.

Vklass används för kommunikation mellan förskolan/familjedaghemmet och vårdnadshavare. Här registrerar du även ditt barns schema. Via Vklass kan du ta del av bland annat dokumentation samt pedagogiska planeringar för verksamheten. Inloggningsuppgifter till Vklass får du genom din förskola eller skola.

Uppsägning av plats inom förskola/fritidshem ska göras två månader innan placering upphör. Om uppsägningen görs till och med den 15:e beräknas uppsägningstiden till den 15:e två månader senare. Görs uppsägningen senare i månaden beräknas uppsägningstiden till den sista dagen i månaden två månader senare.

På väg att flytta till Staffanstorp?

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Staffanstorp kan du ansöka om plats i förskola för ditt barn. Du ansöker via Mina sidor men gör ansökan utan att logga in med BankID. När du vet din nya bostadsadress behöver du komplettera din ansökan med en kopia (foto) på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker att ni är på väg att flytta till Staffanstorp och maila det till: utbildning@staffanstorp.se

 

Det finns ett antal förskolor i Staffanstorps kommun, både kommunala och fristående. När du ansöker om barnomsorg är det viktigt att du tar del av de riktlinjer som gäller. Tänk också på att kontrollera kösituationen på de förskolor du är intresserad av. Om du vill besöka någon förskola, hör av dig direkt till den.

Syskonförtur tillämpas, vilket innebär att syskon prioriteras till den förskola eller det familjedaghem där äldre syskon har sin placering. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ansökningsdatum fått annat erbjudande.

 

 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information  ang. behandling av personuppgifter

Hoppa till navigering