Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk omsorg 1-5 år

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg som utgör ett alternativ till förskolan och bygger på samma grundläggande principer som övrig förskoleverksamhet. Staffanstorps kommun erbjuder pedagogisk omsorg för barn mellan ett (1) till fem (5) år i form av familjedaghem (dagmamma).

På familjedaghemmen erbjuds ditt barn en lugn och trygg hemmiljö där alla blir sedda och får utvecklas i egen takt, och att vi arbetar utifrån varje barns förutsättningar och behov.

Ett familjedaghem bedriver verksamheten i det egna hemmet där hemlagad, god näringsrik mat serveras. Vi är måna om att barn och föräldrar får en personlig  och nära kontakt med sin dagbarnvårdare, som alla har barnskötarutbildning.

I verksamheten prioriterar vi lek och utevistelse utifrån barnens intresse, kreativitet och fantasi.

Ditt barn får på detta lekfulla sätt ta del av vardagspedagogik. Vår styrka är den lilla gruppen med det lilla extra av närhet och trygghet. Den lilla barngruppen ger oss den tid vi behöver för att alla barn ska bli sedda, bemötta och förstådda och får känna sig betydelsefulla.

Det viktigaste i pedagogiken är barnets lek, språk, lärande och delaktighet.

Pedagogisk verksamhet är inte en skolform enligt skollagen (2010:800) och styrs därför inte av förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010). Däremot ska verksamheten följa Skolverkets allmänna råd (länk till Skolverkets hemsida).Öppnas i nytt fönster

 • Hur lång är inskolningen?

  Inskolningen tar cirka två (2) veckor och schema planerar dagmamman och föräldrarna tillsammans. För vissa barn går inskolningen mycket fortare och vi är flexibla utefter föräldrars önskemål.

 • Vad kostar det?

  Vi tillämpar maxtaxa. Läs mer i kommunens tillämpningsföreskrifter för förskola.

 • Är det viktigt att hålla tiderna?

  Ja, att hålla schematiderna är bra för allas planering men ring om något inträffar. Schema har vi för att planera dagmammornas arbetstid och lediga dagar eftersom många arbetar elva (11) timmar per dag.

 • Är barnen försäkrade?

  Ja, under den tiden som barnet är hos dagmamman och på väg dit och hem är barnet försäkrat.

 • Serveras specialkost vid allergier?

  Ja, egentligen all specialkost som laktosintolerans och glutenallergi och vid andra specialfall tar vi hjälp av en dietist och kan på detta sätt servera det mesta.

 • Måste man ha med sig blöjor?

  Ja.

 • Har man reservkläder med sig?

  Ja. Det bästa är att barnet har en väska med sig med ett ombyte reservkläder och regnkläder. Tänk: kläder efter väder.

 • Sover barnen middag?

  Ja. Det finns alltid utrymme för barnets egna behov och föräldrars önskemål vad det gäller att sova både ute och inne.

Kontakta Familjedaghemmen

Annette Lind

Förskolechef

Telefonnummer
046-25 14 15

Adress

Familjedaghemmen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Dagmammor

Siv Persson

(upptagningsområde i norra Staffanstorp)
Telefon: 073-444 86 11

Christina Gullstrand

(upptagningsområde i centrala Staffanstorp och tar även emot barn från andra stadsdelar)
Telefon: 073-4448532

Annika Carlsson

(upptagningsområde i centrala Staffanstorp och tar även emot barn från andra stadsdelar)
Telefon: 073-444 84 94

Utbildningsförvaltningen