Fristående förskolor

Barn på lekplats. Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Kontaktuppgifter till förskolorna hittar du genom att klicka på respektive förskolas namn.

Från 30 september 2020 gäller dessa tillämpningsanvisningar för förskola. Här kan du läsa om regler för ansökan, öppettider, föräldraavgifter med mera.

Tillämpningsanvisningar

Staffanstorp

Domsagans förskola

En dag på förskolan kännetecknas av bland annat skapande verksamhet, utevistelse, experimenterande, matematiska lekar, språklig stimulans och social samvaro.

Förskolan Axet och Druvan

Förskolorna drivs av Svenska kyrkan. Målsättningen är bland annat att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen där både stora och små har roligt tillsammans.

Jeppsagårdens förskola

Förskolan vill ge barnen en trygg, rolig och lärorik start på livet. Rörelse, avslappning och utevistelse är en del av vardagen.

Kunskapsförskolan

Kunskapsförskolan har fokus på Undervisning, Omsorg och Hälsa. Vi vill få barnen nyfikna på hela världen genom att lägga grunden för ett livslångt lärande. Kunskapsförskolans vision är att bidra till utbildade, trygga och hälsosamma barn.

Lilla  Emilia

Förskolan har Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Verksamheten bygger på samspelet mellan barn, pedagoger och miljö.

Myrans förskola

Förskolan satsar på barnens motorik och har en stor härlig gymnastiksal. Här läggs grunden för en hälsosam livsstil.

Solstrålens förskola

Förskolan utgår från det enskilda barnets förutsättningar att utvecklas. Alla barn bär med sig olika kompetenser och en vilja att utforska sin omvärld. Genom samspelet mellan oss pedagoger och barnen har vi fantastiska möjligheter att lära av varandra.

Staffanstorps Montessori

Förskolan erbjuder barnen möjlighet att i en lustfylld och trygg miljö utvecklas till kreativa, självständiga människor som finner glädje i att söka kunskap.

Trollflöjtens förskola

Förskolan erbjuder barnen en god miljö för lek, utveckling, lust och lärande. På förskolan arbetar man temainriktat och serverar hemlagad mat.

Åkershus förskola

Förskolan bedriver verksamhet i lokaler med närhet till både natur, grönområde och kulturutbud så som bibliotek med mera. Förskolan satsar på små barngrupper, mycket ute vistelse, trygghet och glädje.

Åkertäppans förskola

Förskolan arbetar för att barnen ska känna trygghet och få ett positivt intryck av sin förskoletid. Förskolan har en kock som lagar hemlagad mat.

Hjärup

Hjärups Montessoriförskola

På förskolan får barnen chans att utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Förskolans mål är att ta tillvara barnens intresse och lust att lära och utvecklas.

Klockaregårdens förskola

Förskolan sätter lek, glädje och det enskilda barnets behov i centrum. De arbetar med ”lyssnande pedagogik”, lyssnar till barnets frågor, funderingar och lösningar, där pedagogerna är vägvisare som stöttar och vägleder i en trygg, rolig och lärorik miljö.

Maria förskola

Förskolan erbjuder barnen en trygg och bra start i livet, genom glädje, lek, utevistelse och friskvård. Hos oss är mötet i fokus genom nära relationer. Vi  arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande.

Trädgårdslundens förskola

Trädgårdslundens förskola tillhör Norlandia förskolor. Vår pedagogiska vision är ”Med livslång lust till lek och lärande”. Vi har sju avdelningar med små barngrupper, ca 10-15 barn per avdelning. En egen kock finns på plats som gör nyttig och näringsrik mat från grunden och även förser föräldrarna med extra tjänster såsom lunch- och middagslådor för de som vill köpa.

 

Nordanå

Duvemåla förskola

Förskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på en bondgård och har tillgång till en fantastisk utemiljö, med bland annat hönor, kaniner och stora grönområden. Förskolan har både inneavdelningar och en uteavdelning.

Tottarp

Förskolan Totte

Förskolan Totte är en liten uteförskola som drivs som föräldrakooperativ utan arbetsplikt för föräldrarna. Tottes lokaler ligger i direkt anslutning till Tottarps skola. På Förskolan Totte läggs tonvikten på utevistelse, miljö, aktivt kretsloppstänkande och resurssnålhet.

 

 

Hoppa till navigering