Kommunala förskolor

Utsida på Läroplan och riktlinjer för förskolan, Skolverket.

Kontaktuppgifter till förskolorna hittar du genom att klicka på respektive förskola.

Staffanstorp

Mellanvångens förskola

Målet är att i en trygg, lustfylld och stimulerande miljö skapa grunden till ett livslångt lärande hos varje barn. Leken genomsyrar verksamheten då förskolan anser att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande.

Område Öster

Borggårds förskola

Med den gemensamma visionen -En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden – skapas tre bärande värden som genomsyrar alla barns dagliga utbildning och där det projektinriktade arbetssättet är metoden att arbeta med inflytande, helheter och sammanhang.

Hälsofrämjande – att ge barnet möjlighet till och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former

Hållbar- att via en positiv framtidstro utvecklar barn självkänsla och tilltro till både sin egen och andras förmågor och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivning.

I tiden- med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skapar vi tillsammans en modern förskola där barn ges förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare

Kyrkbyns förskola

Med den gemensamma visionen -En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden – skapas tre bärande värden som genomsyrar alla barns dagliga utbildning och där det projektinriktade arbetssättet är metoden att arbeta med inflytande, helheter och sammanhang.

Hälsofrämjande – att ge barnet möjlighet till och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former

Hållbar- att via en positiv framtidstro utvecklar barn självkänsla och tilltro till både sin egen och andras förmågor och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivning.

I tiden- med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skapar vi tillsammans en modern förskola där barn ges förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare

Kyrkheddinge förskola

Med den gemensamma visionen -En hälsofrämjande, hållbar förskola i tiden – skapas tre bärande värden som genomsyrar alla barns dagliga utbildning och där det projektinriktade arbetssättet är metoden att arbeta med inflytande, helheter och sammanhang.

Hälsofrämjande – att ge barnet möjlighet till och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former

Hållbar- att via en positiv framtidstro utvecklar barn självkänsla och tilltro till både sin egen och andras förmågor och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivning.

I tiden- med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skapar vi tillsammans en modern förskola där barn ges förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare

Område Väster

Ryttarebyns förskola

Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.
Ryttarebyns förskola är en plats där följande grundstenar är viktiga: uteverksamhet, litteratur, lek och rörelse.

Önsvala förskola

Förskolan präglas av en glädjefylld atmosfär med hög personalkompetens. På förskolan lär man genom sång och musik. Det finns en inspirerande utemiljö med stor gård, träd och många kojor.

Hjärup

Område Söder

Ängslyckans förskola

Ängslyckan, förskolan som ser det kompetenta barnet. Varje barn är unikt och vi arbetar varje dag med att stötta det enskilda barnet på dess väg genom det livslånga lärandet.Vi vill ge barnen en meningsfull, begriplig och hanterbar dag på förskolan.

Område Norr

Stationsbyns förskola

Förskolans ledord är ”jag vill, jag kan, jag törs”. Barnens tankar, nyfikenhet och förmågor är centrala i arbetet och glädje, omsorg och lärande kännetecknar verksamheten.

Uppåkra förskola

Förskolan strävar efter att varje dag ska vara fylld med kreativitet, lek, lärande, glädje, trygghet och framförallt det ska vara roligt att vara på förskolan. Barnen utforskar det stora i det lilla och lär genom att leka och samspela med andra barn och vuxna.

 

 

Hoppa till navigering