Kommunala grundskolor

Matematik. Foto och licens: Åsa Siller

Med cirka 3 500 elever i grundskoleåldrarna 6-15 år sjuder skolorna av liv från morgon till kväll. En skola i toppklass kännetecknas av:

  • Trygghet och trivsel – Vi arbetar för en trygg och tillåtande miljö där klimatet präglas av arbetsro, omsorg och engagemang i både skola och fritidshem.
  • Kunskapsmål i fokus – Vi erbjuder varierad undervisning av hög kvalité med välutbildad personal. Vi varierar arbetssätt och arbetsformer!
  • Varje barn ska lyckas – Alla barn och elever ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Detta sker genom god undervisning, specialpedagogiskas insatser, nära arbete med den centrala elevhälsan och ett målmedvetet arbetsmiljöarbete.
  • Att kunna påverka – Barn och elever ska ha inflytande i verksamheterna genom klassråd, elevråd, elevledda utvecklingsråd men också på det egna lärandet i dialog med mentor eller undervisande lärare.
  • Samverkan med föräldrar – Vi arbetar aktivt med att utveckla samarbetet med föräldrar genom dialog om det egna barnet men också genom föräldramöten, föräldraråd och intervjuer med föräldrar vid till exempel kvalitetsdjupdykningar.
  • Med utgångspunkt i vår vision ”En bra start i livet!” vill vi tillsammans skapa en skola fylld av goda relationer, trygghet och trivsel där alla kan nå så goda resultat som möjligt.

Kommunala grundskolor i Staffanstorps kommun

Kontaktuppgifter till skolorna hittar du genom att klicka på respektive skola.

Baldersskolan      F-9 skola

Baldersskolan ligger mitt inne i Staffanstorps och har förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan kan ge ditt barn en kreativ lärmiljö och man arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. skolan har ca 490 elever.

Anneroskolan/Gullåkraskolan      2-6 skola

Skolans ledord är engagemang, glädje och gemenskap. Skolan har tillsammans med Borggårdsskolan cirka 520 elever. Man lägger stor vikt vid att utveckla elevernas språkliga och matematiska medvetenhet. Anneroskolan bildar en F-6 skola tillsammans med Borggårdsskolan.

Den 1:a juli 2021 bytte Anneroskolan tillsammans med Borggårdsskolan namn till Gullåkraskolan och flyttar till den nybyggda skolan på Genvägen inne i Staffanstorp under januari 2022.

Borggårdsskolan/Gullåkraskolan   F-1 skola

Borggårdsskolan är en liten skola med cirka 140 elever i förskoleklass och åk 1. Skolan ligger nära den fina Borggårdsparken och Gullåkra mosse. Dessa fina omgivningar utnyttjas för både lek och undervisning.

Den 1:a juli 2021 bytte Anneroskolan tillsammans med Borggårdsskolan namn till Gullåkraskolan och flyttar till den nybyggda skolan på Genvägen inne i Staffanstorp under januari 2022.

Hjärups skola   F-6 skola

Skolan är belägen mitt i byn, med ljusa, tilltalande lokaler och en stor skolgård. Hjärups skola har cirka 460 elever och 60 personal. Vårt förhållningssätt är ”växthuset mitt i byn” – där alla elever växer genom engagemang, vi-känsla och goda kunskaper.

Kyrkheddinge skola   F-6 skola

Mitt i den lilla byn Kyrkheddinge ligger den över 100 år gamla folkskolan, belägen mellan kyrkan och Hemvärnsparken. I två gedigna och charmiga byggnader finns det cirka 70 elever.

Mellanvångsskolan   F-6 skola

Mellanvångsskolan har sin verksamhet på Tingsvägen inne i Staffanstorp. Vi har åldershomogena klasser från f-klass till och med årskurs 6. Skolan har ca 360 elever.

Stanstorpsskolan   F-6 skola

Skolan ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till bibliotek, konsthall och bad. I direkt anslutning finns stora och härliga gräs- och grusplaner som utnyttjas för lek och bollspel. Skolan har cirka 360 elever.

Tottarps skola   F-6 skola

Skolan ligger fyra kilometer väster om Staffanstorp. Det är en gammal byskola med en härlig utemiljö som används både som uteklassrum och som avkoppling, lek och undersökande verksamhet. Skolan har cirka 80 elever.

Uppåkraskolan  F- 6 skola

Den nya Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup stod klar hösten 2016. Totalt skapas plats för 525 elever på en inomhusyta på 8 700 kvm. Skolan har nu ca 470 elever. Uppåkraskolan gränsar direkt till Uppåkravallen och Hjärups park som börjat anläggas.

Hagalidskolan   7-9 skola

Skolan månar om elevernas välbefinnande och erbjuder alla elever fysisk aktivitet tre gånger per vecka genom idrott och hälsa. Här finns idrottsklasser med handboll, fotboll, simning och innebandy. Skolan ligger i utkanten av Staffanstorp mellan Staffansvallen och Nevisborg och har cirka 500 elever.

Hjärupslundsskolan   7-9 skola

Hjärupslundsskolan med cirka 340 elever är belägen i Hjärup. Skolan erbjuder en positiv miljö med engagerade vuxna och i huset finns också bibliotek och fritid. Utemiljön är skapad för unga i rörelse och det finns skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

Hoppa till navigering