Behandling av personuppgifter – buss- och utflykt

GDPR Foto: Dooffy By: pixabay.com

Säker hantering av personuppgifter vid skolskjuts eller utflyktsresor

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vi behöver hantera ditt och ditt barns personuppgifter för att:

  • eleven ska kunna vara med på buss- och utflyktslistor
  • underlätta skolans och bussbolagets tillsynsansvar
  • administrera skolskjutsturer och andra utflykter

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vissa uppgifter om dig och ditt barn kommer vi att lämna till de som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter och på-/ avstigningsplats.

När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter på dig och ditt barn – för att vi ska kunna besvara din synpunkt, fråga eller ärende.

Om skolan behöver lämna vidare personuppgifter görs detta bara till företag som vi har personuppgiftsbiträdesavtal med. Detta sker exempelvis till Vklass och skolbussbolag.

När vi inte längre behöver ditt eller ditt barns personuppgifter för ett ändamål så kommer uppgifterna att gallras, det vill säga tas bort.

Dina rättigheter

Som vårdnadshavare har du rätt till att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför skolan behöver dem och hur länge uppgifterna används innan de gallras.

Du har rätt till att få dina eller ditt barns personuppgifter ändrade om de är felaktiga och även komplettera med uppgifter om det är något som saknas. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med Utbildningsförvaltningen. Du har även rätt att framföra synpunkter till Datainspektionen.

Hoppa till navigering