Att söka till gymnasiet

Pluggar Foto: Pexels By: pixabay.com

Tre spännande och roliga år ligger framför dig! Valet till gymnasieskolan är ett stort och ofta svårt beslut. Vad är viktigt att tänka på när man gör sitt val? Här kan du läsa om hur det går till, när man gör vad och här hittar du också bra länkar.

Ansökan

Du söker till gymnasieskolan via webbansökan Ansökningssidan är öppen från och med den 15 januari till och med den 15 februari. För att söka online behövs ett logg- in. Alla elever som går i årskurs 9 i Skåne tilldelas ett personligt lösenord av studie- och yrkesvägledaren på sin skola.

Mellan 25 april och 15 maj kan du göra omval. Du kan då lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val.

23 juli är sista svarsdag och sista dagen för att komplettera ditt slutbetyg med eventuella nya betyg.

Den 14 september avslutas antagningen. Därefter är det rektor på respektive gymnasieskola som avgör om en elev kan antas i de fall det uppstår en ledig plats.

Betygsberäkning

Det är slutbetyget från årskurs 9 som är underlag för meritvärdet.

Om du inte läser något modernt språk eller Modersmål:               Meritvärdet = summan av dina 16 betyg.                                                               Max poäng 320 p

Om du läser modernt språk som Elevens val och/eller Modersmål: Meritvärdet = Summan av dina 16 bästa betyg.
Max poäng 320

Om du läser modernt språk som Språkval (åk 6-9) Meritvärdet = Summan av dina 16 bästa betyg (förutom betyget i moderna språk) + betyget i modernt språk, som Språkval.
Max poäng 340

Betygen värderas så att betyget A=20 p, B=17,5 p, C=15 p, D=12,5 p,         E= 10 p,  F=0 p. Värdet av 16 eller 17 betyg läggs ihop och utgör den sökandes meritvärde.

Behörighet

För att få söka till gymnasieskolans nationella program måste du vara behörig.

Generell behörighet

  • Du ska vara under 20 år och ej ha genomgått en gymnasieutbildning.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

  • Lägst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst nio andra ämnen.

Till Estetiska programmet krävs nio godkända ämnen förutom engelska, svenska och matematik.

Till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet krävs lägst betyget E i geografi, historia, religionskunskap samt samhällsvetenskap.

Till Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet krävs lägst betyget E i biologi, fysik och kemi.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

  • Lägst betyget E i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Dispens engelska

Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du ändå anses behörig om du på grund av personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid och bedöms har förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.

Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram.

Sent val

 

 

Hoppa till navigering