Buss- och tågkort

För att ansöka om resebidrag (kontantbidrag) för läsåret 2021-2022, fyll i följande blankett Buss- och tågkortsblankett och lämna eller skicka den till Utbildningsförvaltningen, Torget 1, 245 80 Staffanstorp senast den 3 augusti 2021.

Elever som ska börja i år 1 på gymnasiet och är i behov av resekort eller kontantbidrag ska samtliga lämna in blanketten ovan, senast 3 augusti 2021. Detta gäller även samtliga nyinflyttade (oberoende år i gymnasiet). Kortet kommer sedan att skickas direkt hem till elevens folkbokföringsadress.

 

För dig som är folkbokförd i Staffanstorps kommun gäller följande:

Du som går i gymnasieskolan får gratis resekort för dagliga resor till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km. Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Istället för resekort kan du välja kontantbidrag vilket motsvarar kortets värde (månadskort mellan hemadress och skola under max tio månader). Resekortet gäller alla vardagar (måndag-fredag) inklusive loven (ej sommarlovet).

Är man i behov av resor under helger kan kontantbidrag vara ett bättre alternativ. Tänk då på att lämna in blanketten ovan.

Ditt resekort lå 21/22 gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne mellan den 9 augusti 2021 till och med den 17 juni 2022. Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

De som redan har ett kort ska behålla sina kort och övriga kommer få kortet hemskickat innan skolstarten i augusti.

Om du inte har fått kortet hemskickat dagarna innan skolstart hör du av dig till Utbildningsförvaltningen, utbildning@staffanstorp.se eller 046-251288. För elever som redan går gymnasiet och fått ett kort tidigare kommer inte ett nytt kort hem utan de eleverna fortsätter använda det kortet de redan har.

Tänk på att inte ha resekortet med ett betalkort när det ”blippas”. Det kan då hända att det dras pengar från betalkortet istället.

Kortet är personligt och får inte lånas ut. Eleven ska skriva sitt namn på baksidan av kortet. Det kan vara svårt att få det att fästa med vanlig penna. Använd en permanent penna eller sätt en bit tejp där och skriv ert namn på tejpen. När kortet valideras av kontrollant eller tågvärd kommer namn och personnummer upp. Är man över 18 år kan man behöva visa legitimation när man reser med kortet. Tänk därför på att också ta med detta på resan. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida. Skånetrafiken

Du som har inackorderingstillägg har inte rätt att samtidigt få busskort.

Läs mer om inackorderingstillägg här

Nyinflyttad elev

Kontakta utbildningskontoret för information om hur ni går tillväga för att söka resekort. Resekortet levereras med post till folkbokföringsadressen inom ca 1 vecka. Har eleven sedan tidigare ett resekort så behåll det kortet och kontakta utbildningskontoret så vi kan aktivera kortet.

Förlorat ditt kort?

Kortet är en värdehandling och om du skulle förlora ditt kort eller om det går sönder får du betala en avgift för att få ett nytt. Du sätter då in 200 kr på BG 281-1222. Du ska ange ditt namn och personnummer samt  referensnummer 3130-1715-450-86 på inbetalningen. Sedan tar du med ditt kvitto/utskrift på inbetalningen och beger dig till Medborgarkontoret för att hämta ut ett nytt kort. Du kan också swisha beloppet till nr 123 065 68 84. Uppge då namn och personnummer.

Förlorade kort spärras för att inte kunna användas av obehöriga. Om kortet inte har någon yttre åverkan, men ändå inte fungerar, ska du genast byta ut kortet i Medborgarkontoret utan kostnad. Busskort delas då ut av medborgarkontoret som ni når på 046-251110

Mer information om Resekortet för gymnasieelev finns på Skånetrafikens webbplats >>

Om du avbryter dina studier eller flyttar från Staffanstorps kommun är du inte längre berättigad till busskort från oss och vi kommer att spärra ditt kort. Du måste då vända dig till den kommun där du är folkbokförd.
Information om behandling av personuppgifter hittar ni här:

Information om behandling av personuppgifter.

 

 

Hoppa till navigering