Resurscentrum

Inlärning. Foto: picjumbo_com via Pixabay

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av Resurscentrum, kommunens centrala barn- och elevhälsa. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

Vid Resurscentrum arbetar psykolog, specialpedagog, utvecklingspedagog, lärare, skolsköterska samt skolläkare.

Läs mer på Resurscentrums egen webbplats >>

På Resurscentrums webbplats finns blanketter för ansökan om tilläggsbelopp för skolhuvudmän.

Information kring rutiner och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning finns att hämta här: Rutiner och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning 20170323.

Hoppa till navigering