Vikhemsskylten på plats utmed väg 11

Vikhemsskylten

Nu är skyltarna på plats utmed väg 11. De är stora, 30 kvm vardera i båda körrikningarna och väger 4 ton inklusive fundamenten.