Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

Nu fortsätter vi att bygga ut Vikhemsområdet och påbörjar utbyggnaden av allmänplats i bostadsområdet Vikhem II, Tappersborg. NCC kommer att vara entreprenör och Staffanstorps kommun är beställare.

Det första som händer är att det anläggs byggator, gator med grov asfalt, park, gång- och cykelvägar, lekplats samt bullerskydd längs väg 11.

Vi byggstartar i juni och börjar med att markarbeten. Därefter lägger vi ledningar och sen byggator, gång- och cykelvägar samt lekplats och park. Byggatorna, parken, gång- och cykelvägarna samt lekplatsen beräknas vara klara i maj 2016. Planteringarna i parken utförs i november 2016, detta då det är bäst att plantera på hösten.

På vår hemsida vikhem.nu kan ni följa utbyggnaden via de flygfoton som vi lägger upp regelbundet.

Vikhem II innan byggstart maj 2015 Foto & licens: Avitech 0705-354686 Vikhem II innan byggstart maj 2015 Foto & licens: Avitech 0705-354686

I maj 2016 tillträder byggbolagen sina kvarter och börjar så bygga husen. Om ni är intresserade av att se vilka byggbolag som ska bygga, gå då in här

När byggbolagen färdigställt husen kommer vi tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt. Detta är planerat till våren/sommaren 2019.

NCC kommer att ha sina byggbodar nordost om området, i anslutning till Vikhemsvägen, och byggtrafiken ska ske via Vikhemsvägen.

Har ni frågor vänligen kontakta Medborgarkontoret 046-25 11 00