Rundvandring på Vikhem

Vill du lära dig mer om Vikhem och samtidigt få en härlig promenad i området?

Skriv då ut dokumentet och kartan nedan och ta med dig till Vikhem. Sedan är det bara att följa promenaden på kartan, stanna till vid de fem stoppen och lära dig mer om områdets tillkomst, den pågående utbyggnaden och områdets framtid. Vid varje stopp presenteras ett tema enligt nedan:

Stopp 1 – Allmänt om Vikhem

Stopp 2 – Bygatan och torget

Stopp 3 – Bebyggelsen

Stopp 4 – Framtid – fortsatt utbyggnad

Stopp 5 – Parker och rekreation

Rundvandring Vikhem

Rundvandring Vikhem karta