Granskning av detaljplan för Vikhem IV

Från den 27/6 till och med den 4/9 är detaljplan för Vikhem IV ute på granskning.

Planförslaget omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

Läs mer här