Offrade hästar och vackra smycken i järnålderns Vikhem

Under hösten 2016 utförde Arkeologerna vid Statens Historiska Museer en arkeologisk undersökning av fornlämningen på Vikhem. Höstens undersökning visar att Vikhem var en liten by med ett par, tre ganska ordinära, samtida gårdar, periodvis kanske ytterligare någon.

Som jämförelse kan det ha funnits upp till 50 eller 60 gårdar i Uppåkra, förutom ett residens med storslagna byggnader. Det korta avståndet till Uppåkra och det faktum att boplatsen i Vikhem var samtida med Uppåkraboplatsen i mer än sex hundra år – från 300 e Kr. till 900-talet – gör att jämförelser av dessa båda platser är högintressanta. Uppåkra är ju som bekant en av järnålderns mest fyndrika platser i norra Europa. Det som kanske har förvånat mest med Vikhem är att arkeologerna fann så många metallföremål som är likartade Uppåkrafynden. För närvarande är faktiskt Vikhem den näst mest rika fyndplatsen i regionen när det gäller till exempel dräktsmycken. En annan företeelse som sticker ut i Vikhem är att arkeologerna i flera fall kan visa att hästoffer ägde rum i samband med festmåltider. Ovanligt många ben av häst framkom också i andra sammanhang, vilket visar på hästens speciella betydelse i Vikhem.

Under arbetet med den arkeologiska undersökningen fick elever från åk 4 på Stanstorpsskolan chans att delta i utgrävningarna. Efter ett förbesök på skolan (där eleverna fick reda på varför arkeologerna gräver i Vikhem, vad som hittills hittats, vilka frågor vi försöker få svar på, vad arkeologi är och vad som händer på utgrävningsplatsen när de kommer dit) så åkte eleverna ut till Vikhem för att själva få gräva. På plats vid de gropar som valts ut för undersökning visade Arkeologerna hur grävning och metalldetektering går till. Därefter följde ett intensivt arbete i gropar och vid hackbord. Allt som ser ut att inte vara en vanlig sten undersöktes nogsamt och djurben, tänder och flintavslag samlades i fyndpåsar. Eleverna cyklade sedan tillbaka till skolan med Vikhemslera upp till knäna men mycket nöjda med sina insatser som arkeologer i fält. Det pedagogiska arbetet utfördes av Maria Jiborn vid Trelleborgs museum i samarbete med Arkeologerna.

Arkeologerna har nu påbörjat analyserarbetet, som ska vara klart till sommaren 2018. De kommer att få inblickar i bland annat hur byn såg ut, hur byborna levde och försörjde sig och – kanske mest spännande – belysa arten av de relationer som fanns mellan människor i Vikhem och Uppåkra.

Följ arkeologernas arbete på Facebook och blogg!

https://www.facebook.com/arkeologivikhem/

http://www.uvblogg.se/wordpress/category/vikhem/

Text: Bengt Söderberg, Arkeologerna