Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

Vikhem februari 2019 Foto & licens: Avitech 0705-354686

Nu påbörjas utbyggnaden av nästa etapp av Vikhem i Staffanstorp. Vi påbörjar utbyggnaden med att bygga ut allmänplats. Barslund Sverige AB kommer att vara entreprenör och Staffanstorps kommun är beställare.

Området kommer att anläggas i delar, men det kommer att ske arbeten på flera platser inom området samtidigt. Det kommer att läggas nya ledningar för vatten, avlopp, gas, fiber och el, byggator anläggs (gator med grov asfalt), park, gång- och cykelvägar och bullerskydd längs väg 11 kommer också att byggas. Vi har byggstartat nu i juni. Byggator och fördröjningsdammar för dagvatten beräknas vara klart våren 2018. Parken i norr, med ett utegym kommer att vara klart samtidigt som byggatorna, men eventuellt dröjer trädplanteringen till hösten 2018. Vendelparken med en större lekplats beräknas att vara klar i december 2018.

Barslund kommer att ha sina byggbodar i den södra delen av området och byggtrafiken är tänkt att i huvudsak ske via den östra infarten till Vikhem, vid Staffansvallen .

När vi är klara med kommunens delar, våren 2018, tillträder exploatörerna sina tomter och kan då påbörja byggnationen av husen. När exploatörerna färdigställt husen kommer Barslund tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt. Om ni är intresserade av att se vilka byggbolag som ska bygga husen, läs mer här>>

Dock påbörjas byggnation inom ett kvarter tidigare, Hemsö börjar bygga ett vårdboende redan under hösten 2017.

Vi hoppas att arbetena kommer att gå så smidigt som det är möjligt med såhär omfattande anläggningsarbeten och att de boende och besökare i området påverkas så lite som det är möjligt.

 denna webbplats kan du följa utbyggnaden via de flygfoton som vi lägger upp regelbundet.

Har ni frågor vänligen kontakta Staffanstorps kommun tel: 046-25 11 00.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

10 kommentarer till Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

 1. Hej.
  Jag läste Sandras inlägg nedan och vill gärna veta svaret på den frågan. Vi ska själv flytta till Vikhem och har även vi endast tillgång till 1 parkering trots att vi ha 2 bilar. Hur ska vi som har behov utav 2 bilar göra? Kommer det att byggas ett parkeringshus eller dylikt?

  Med vänliga hälsningar
  Therése Hagman

 2. Hejsan,
  Vi har precis flyttat in på Vendelsro.
  Vi har bara tillgång till 1 parkeringsplats (vi har två bilar) och vi undrar därför om ni kommer bygga en allmän parkering någonstans i närheten eller är det parkera där det finns plats som gäller? Man vill ju gärna inte få böter heller för att man inte har plats för den andra bilen.

  (Vi har pratat med Boklok som säger att vi ska vända oss till er på kommunen)

  1. Hej Sandra,

   Jag svarar på din fråga via mail.

   Med vänliga hälsningar
   Jannike, bygglovarkitekt

 3. Hej
  Har märkt det asfalteras lite runt om på Vikhem. När är det dags för Vårbruksvägen?

  Med vänlig hälsning,
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!

   Ber om ursäkt för sent svar. Vårbruksvägen kommer att asfalteras när de flesta bostäderna längs med vägen fram till Vikhemsvägen är klara. Preliminärt beräknas de sista bostäderna längs med denna väg vara klara sommar/höst år 2020.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 4. Hej!
  Kommer lastbilarna fortfarande att köra längs Vikhems Bygata för att jobba med de sista etapperna? Lilla rondellen närmst Staffansvallen sägs vara för trång för att använda. Försöker man hitta någon lösning där? Lastbilarna kör både dag och natt – och ofta i högre hastighet än vad som bör vara tillåtet.

  1. Hej!

   Enligt projektledaren för området är cirkulationsplatsen byggd för att klara även tung trafik. Jag meddelar min kollega som har kommunikation med entreprenörerna för kännedom. Gällande den höga hastigheten är det en polisiär fråga som jag kommer skicka vidare och hoppas på polisär närvaro på plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 5. Hej,
  Vad blir det för gatuadress på Vattenparken där GBJ bygg bygger lägenheter?

 6. Hej Staffanstorps kommun.. allt ser finfint ut och då jag varit i Vikhem hos min kille så ser jag allt på plats. En sak är jag frågandes över!?? Gäst parkering till de olika byggnationerna saknas! I planritningarna finns inte heller någon markering över sådana planer.!? Hur ställer ni er till detta? Vänligen Annette

  1. Hej Annette!
   Besöksparkering kommer att finns i form av sk kantstensparkering längs Vikhems bygata och även i mån av plats längs övriga gator inom området. För flerbostadshus och radhus med samlad parkering ska gästparkering anordnas på egen fastighet i enighet med kommunens parkeringsnorm.

   Med vänlig hälsning Plan- och exploateringsavdelningen, Staffanstorps kommun