Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

Vikhem februari 2019 Foto & licens: Avitech 0705-354686

Nu påbörjas utbyggnaden av nästa etapp av Vikhem i Staffanstorp. Vi påbörjar utbyggnaden med att bygga ut allmänplats. Barslund Sverige AB kommer att vara entreprenör och Staffanstorps kommun är beställare.

Området kommer att anläggas i delar, men det kommer att ske arbeten på flera platser inom området samtidigt. Det kommer att läggas nya ledningar för vatten, avlopp, gas, fiber och el, byggator anläggs (gator med grov asfalt), park, gång- och cykelvägar och bullerskydd längs väg 11 kommer också att byggas. Vi har byggstartat nu i juni. Byggator och fördröjningsdammar för dagvatten beräknas vara klart våren 2018. Parken i norr, med ett utegym kommer att vara klart samtidigt som byggatorna, men eventuellt dröjer trädplanteringen till hösten 2018. Vendelparken med en större lekplats beräknas att vara klar i december 2018.

Barslund kommer att ha sina byggbodar i den södra delen av området och byggtrafiken är tänkt att i huvudsak ske via den östra infarten till Vikhem, vid Staffansvallen .

När vi är klara med kommunens delar, våren 2018, tillträder exploatörerna sina tomter och kan då påbörja byggnationen av husen. När exploatörerna färdigställt husen kommer Barslund tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt. Om ni är intresserade av att se vilka byggbolag som ska bygga husen, läs mer här>>

Dock påbörjas byggnation inom ett kvarter tidigare, Hemsö börjar bygga ett vårdboende redan under hösten 2017.

Vi hoppas att arbetena kommer att gå så smidigt som det är möjligt med såhär omfattande anläggningsarbeten och att de boende och besökare i området påverkas så lite som det är möjligt.

 denna webbplats kan du följa utbyggnaden via de flygfoton som vi lägger upp regelbundet.

Har ni frågor vänligen kontakta Staffanstorps kommun tel: 046-25 11 00.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

23 kommentarer till Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

 1. Kommer det byggas fler lägenheter på Vikhem?

 2. Kommer det byggs fler lägenheter på Vikhem? Är intresserad.

  1. Hej Sven!

   Se svar nedan.

   Vänliga hälsningar Stadsbyggnadsförvaltningen

 3. När planeras det att byggas fler lägenheter på Vikhem?

  Är sugen på att flytta till Vikhem, tycker Vikhem är mysigt.

  Älskar Staffanstorp!

  Idag bor jag i Staffanstorp har gjort det i 26 år och 11 månader (hela mitt liv)

  1. Hej Sven!

   Vad roligt att höra! Vikhem IV är ännu inte helt färdigbyggt och där kommer det att komma några flerbostadshus till. Efter Vikhem IV har vi ytterligare en etapp med bostäder, Vikhem V. Detaljplanen för denna etapp är dock överklagad så där väntar vi på besked från domstol.

   Vänliga hälsningar Stadsbyggnadsförvaltningen

 4. Hej igen.
  Parkeringen inom vikhem verkar redan vara ett stort problem. Detta dilemma blir bara större och större. Ju fler som flyttar in desto svårare blir det. Hade inte ett parkeringshus kunnat vara en smart lösning eller tänker jag fel?

  Ni har etapp 5 som också ska byggas. Var ska dem parkera? Hur har ni tänkt kring skolan och dagiset som ni planerar att bygga? Biltrafiken och parkeringsmöjligheter? Gästparkeringar?

  Många gator är trånga sedan tidigare. Det vore nog bra om ni tar en extra titt på detta med parkering. Vi är många som åker kollektivt till våra jobb. Men behöver ibland ta bilen då bussarna inte matchar vissa dagar t.ex. helgdagar och dylikt.

  God fortsättning
  Med vänliga hälsningar
  Therése

  1. Från och med december går alla turer på linje 166 till Staffansvallen, Orkestervägen (Vikhem) och Önsvala. Innan gick visa turer till Vikhem medan alla turer gick till Lunavägen vid hemmakväll.

   Nu har Vikhem ökat så myck så kommunen och Skånetrafiken har satsat på bättre busstrafik till Vikhem.

   2018-2019 antal turer till Vikhem:
   63 = Vardagar
   13 = Lördagar
   15 = Söndagar

   2019-2020 antal turer till Vikhem:
   88 = Vardagar
   90 = Fredagar
   33 = Lördagar
   25 = Söndagr

   Senaste turen gick 22:39 (hela veckan) (2018-2019) till Vikhem nu (2019-2020) är det 00:38 (vardagar) 02:38 (fredagar) 03:39 (lördagar) och 00:39 (söndagar) som är senaste turerna till Vikhem.

  2. Hej Therése,

   Kommunen har en p-norm som exploatören/fastighetsägaren minst ska följa. Om du vill läsa den så finns den här: https://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2015/08/Pnorm-Staffanstorp-antagen-MOS.pdf Om exploatören vill minska antalet p-platser kan kommunen ibland medge detta om exploatören istället genomför åtgärder som gynnar andra transportsätt tex cykel och buss. Exploatören ska då marknadsföra sina bostäder utifrån dessa förutsättningarna. Det är även upp till köparen att undersöka om det finns p-platser efter det behov man har innan bostadsköpet görs. Utöver på den egna fastigheten finns möjlighet att stå på kommunens gator så länge alla regler följs, men någon kommunal p-plats inom Vikhem planeras idag inte.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadsförvaltningen

 5. Hej!
  Jag undrar hur ni tänker med parkeringsplatser på vikhem vid porthusen och torghusen?
  Vissa har ingen egen parkering och i går blev alla bilar längst gatorna bötade. Man kan ju inte bara bygga hus efter hus utan att bygga parkeringsplatser ?

  1. Hej Linda!

   Parkeringsplatser ska anordnas inom den egna fastigheten. Behövs mer yta kan man stå på kommunens gator så länge alla regler följs.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Vår förening har inte byggt p platser så att alla får ens en plats var!
    Alla ställde sina bilar längst gatan men helt plötsligt var kommunen och gav alla böter samt parkering förbud skylt står framme!
    Där är ju knappt några platser att stå på och nu står de flesta som tillhör denna föreningen på parkeringarna vid frisören och pizzerian! När pizzerian öppnar lär de ju behöva de platserna till sina kunder!

    Hur tänker ni framåt ?

    1. Hej Linda,

     Se svar till Therése ovan.

     Vänliga hälsningar
     Stadsbyggnadsförvaltningen

 6. Hej.
  Jag läste Sandras inlägg nedan och vill gärna veta svaret på den frågan. Vi ska själv flytta till Vikhem och har även vi endast tillgång till 1 parkering trots att vi ha 2 bilar. Hur ska vi som har behov utav 2 bilar göra? Kommer det att byggas ett parkeringshus eller dylikt?

  Med vänliga hälsningar
  Therése Hagman

  1. Hej Therése!

   Det planeras inte för något parkeringshus inom Vikhem. Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten. Behövs mer yta kan man stå på kommunens gator så länge alla regler följs.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 7. Hejsan,
  Vi har precis flyttat in på Vendelsro.
  Vi har bara tillgång till 1 parkeringsplats (vi har två bilar) och vi undrar därför om ni kommer bygga en allmän parkering någonstans i närheten eller är det parkera där det finns plats som gäller? Man vill ju gärna inte få böter heller för att man inte har plats för den andra bilen.

  (Vi har pratat med Boklok som säger att vi ska vända oss till er på kommunen)

  1. Hej Sandra,

   Jag svarar på din fråga via mail.

   Med vänliga hälsningar
   Jannike, bygglovarkitekt

 8. Hej
  Har märkt det asfalteras lite runt om på Vikhem. När är det dags för Vårbruksvägen?

  Med vänlig hälsning,
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!

   Ber om ursäkt för sent svar. Vårbruksvägen kommer att asfalteras när de flesta bostäderna längs med vägen fram till Vikhemsvägen är klara. Preliminärt beräknas de sista bostäderna längs med denna väg vara klara sommar/höst år 2020.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 9. Hej!
  Kommer lastbilarna fortfarande att köra längs Vikhems Bygata för att jobba med de sista etapperna? Lilla rondellen närmst Staffansvallen sägs vara för trång för att använda. Försöker man hitta någon lösning där? Lastbilarna kör både dag och natt – och ofta i högre hastighet än vad som bör vara tillåtet.

  1. Hej!

   Enligt projektledaren för området är cirkulationsplatsen byggd för att klara även tung trafik. Jag meddelar min kollega som har kommunikation med entreprenörerna för kännedom. Gällande den höga hastigheten är det en polisiär fråga som jag kommer skicka vidare och hoppas på polisär närvaro på plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 10. Hej,
  Vad blir det för gatuadress på Vattenparken där GBJ bygg bygger lägenheter?

 11. Hej Staffanstorps kommun.. allt ser finfint ut och då jag varit i Vikhem hos min kille så ser jag allt på plats. En sak är jag frågandes över!?? Gäst parkering till de olika byggnationerna saknas! I planritningarna finns inte heller någon markering över sådana planer.!? Hur ställer ni er till detta? Vänligen Annette

  1. Hej Annette!
   Besöksparkering kommer att finns i form av sk kantstensparkering längs Vikhems bygata och även i mån av plats längs övriga gator inom området. För flerbostadshus och radhus med samlad parkering ska gästparkering anordnas på egen fastighet i enighet med kommunens parkeringsnorm.

   Med vänlig hälsning Plan- och exploateringsavdelningen, Staffanstorps kommun