Markanvisning

Tiden för inlämning av markanvisningsförslag har nu gått ut och vi vill tacka så mycket för alla förslag som inkommit. Vi återkommer till er som lämnat in förslag när bedömning genomförts. 

I Staffanstorps nya stadsdel, Vikhem, som snart är färdigbyggd, erbjuds nu mark för nybyggnation i sista etappen, Vikhem V. Här erbjuds möjlighet att uppföra flerbostadshus och småhusbebyggelse med mycket variation och kvalitéer. I stadsdelen pågår även byggnation av skola, förskola och träningsanläggning. I stadsdelen finns också nyanlagda parker med lekplats, trädplantering och dammar. Välkomna att läsa mer om detta projekt med en spännande framtid som ni kan vara med att utforma!

Handlingar och underlag till markanvisningen

Vikhem V markanvisningsbeskrivning 2021

Vikhem V planbeskrivning

Vikhem V plankarta laga kraft 2020-09-24

Vikhem V illustrationsplan 2020-09-24

Kvalitetsprogram 2010-06-01, Metro Arkitekter

Gestaltningsprogram 2012-04-19, WSP

Geoteknik MUR

Geoteknik PM

Dagvattenutredning Vikhem V

Dagvattenutredning Vikhem IV

Ljusstörningsutredning

Dammar

Trafikutredning

Trafikbullerutredning

Arkeologi

Hoppa till navigering