Gator och torg inom detaljplan Vikhem III är färdiga

Torgen och gatorna inom Vikhem III är nu klara. De två torgen ska bli en mötesplatser och skapa variation i gaturummet. Där finns sittplatser, markbeläggning med tegel och planteringar med såväl perenner som träd.

Läs mer