Vikhem etapp III

Inom området ska ca 350 bostäder uppföras i form av grupphus, friliggande hus och lägenheter. I flerbostadhusen längs Vikhems bygata finns möjligheter för mindre verksamheter att etablera sig. I de norra delarna av området byggs ett parkområde med motionsstråk, cykelvägar och dammar. I de östra delarna av området (Vikhem IV) byggs ytterligare en park, Vendelparken, med bland annat lekplats och pulkabacke.

Områdets utgörs av ca 32 ha mark. Huvuddelen av marken ägs av Staffanstorps kommun. Delar har sålts till Haaks StenhusVeidekke, Optimala Hem (Vikhem Exploatering AB) , Arenaprojekt, Anebyhus/Ekeforshus och Ikano Bostad. Inom Vikhem III säljer kommunen även fribyggartomter.

För att se vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem III, etapp B, klicka här.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden av området har delats upp i två etapper. I den första etappen, etapp A, har allmän plats färdigställts under 2015 och byggherrarna är i full gång med att bygga hus.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2020.

Utbyggnaden av den andra etappen (etapp B) av Vikhem III genomförs i utbyggnaden av Vikhem IV.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft våren 2012.

Delar av detaljplanen har arbetas om med anledning av att Vikhems bygatas sträckning behövt ändras och fornlämningen i Vendelparken grävts ut. Dessa delar ingår nu i Vikhem etapp IV.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

14 kommentarer till Vikhem etapp III

 1. Hej
  När blir det ny asfalt på vikhems torget/ vikhems bygata?
  Mvh
  Katarina

  1. Hej Katarina

   Vi inväntar att flertalet exploatörer blir färdiga innan vi kan asfaltera gator inom etapp III. Hemsidan kommer att uppdateras så snart vi har en tid för när asfaltering planeras att ske.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadsförvaltningen

 2. Hej Jag undrar hur det ska bli med parkeringar, det är väldigt svårt att hitta en plats nu, många av oss boende har 2 bilar och alla med bostadsrätter har endast en parkering. De extra parkeringar som finns är redan fulla och porthusen ej inflyttade. mvh Emma

  1. Hej Emma!

   Ursäkta sent svar. Parkering löses inom den egna fastigheten. Behövs mer yta kan man stå på kommunens gator så länge alla regler följs.

   Hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Hej! Jag undrar när utegymmet på Vikhem kommer stå färdigt och var mer exakt kommer det att ligga?
  Hälsningar
  Pia

  1. Hej
   Ursäkta sent svar, som ni säkert sett så är utegymmet placerat i Vattenparken som ligger i norra delen av området.
   Hälsningar
   Tekniska enheten

 4. Hej

  Vad är statusen på de områden tillhöranden Areanprojekt och Haaks stenhus? Kommer där börja byggas snart? Även fribyggareområdet direkt till vänster om Areanprojektet. Ser lite tråkigt ut att det är det första man ser när man kommer in på vikhemsområdet. En öken.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej!
   Båda exploatörerna har sökt bygglov och påbörjat sina respektive försäljningar. Försäljningen av fribyggartomterna kommer påbörjas kring årsskiftet, så dessa kommer förhoppningsvis att börja byggas under 2018.

   Med vänliga hälsningar
   Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 5. Hej

  Kommer bullerplanket längs med väg 11 att byggas ut ytterligare? Kommer i så fall det befintliga planket förstärkas eller planerar man bara att förlänga det i vardera riktning?

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej!

   Bullerplanket och vallen längs väg 11 kommer att fortsättas att byggas ut mot resterande del av Vikhem III och Vikhem IV. Det befintliga planket kommer inte att förstärkas utan bara förlängas österut.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 6. Hej!

  Jag bor i en äldre fastighet på vikhem III området och var med i diskussionerna om detaljplanen 2012, innan jag sålde mark till kommunen. Detaljplanen som då togs fram godkänndes i april 2012. Enligt denna detaljplan ser man klart och tydligt vilken typ av byggnader som får uppföras. Hela södra delen om Vikhemsvägen står uttryckligen att det bara får uppföras 1-planshus med högsta byggnadshöjd max 4,5 meter. Nu är dom på väg att bygga ett 1,5 planshus en liten bit från mig med gavelfönstret mot min fastighet samt att dom har uppfört ytterligare ett antal 1,5 planshus i detta område.
  Gäller inte detaljplanen eller det är bara ett spel för galleriet?
  Jag har inte mottagit något som helst besked om att gällande detaljplan från 2012 skulle ha ändrats då jag med all säkerhet skulle överklagat detta så långt det gick.
  Tacksam för svar så jag vet om jag skall gå vidare med detta ärende!

  1. Hej Thomas!
   Om det i detaljplanen är reglerat att man får bygga hus med en våning omfattar detta även hus med inredd vind dvs 1 1/2-planshus. Så länge väglivet på andra våningen inte högre än 0,7 meter räknas det inte som en våning och husen följer därmed detaljplanens bestämmelser.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej.
  Exploateringsarbetena på etapp 3 startade ju före etapp 2 och var också färdiga först. Nu konstaterar jag att byggnationen på etapp 2 ligger långt före etapp 3.
  Nu undrar jag om de företag som har fått markanvisning på etapp 3 har en sista datum att färdigställa byggnationen.
  Jag tycker att området har sett lite ödsligt ut länge.

  I och för sig är det trevligt att byggnationen på etapp 2 fortskrider som den gör.

  Hälsningar
  Rolf

  1. Hej!
   Byggnationen av Vikhem III är indelad i två deletapper, Vikhem IIIA och Vikhem IIIB. Vikhem IIIA är färdigställd, vad det gäller VA och byggator och i princip alla exploatörer har påbörjat respektive färdigställt delar av eller hela sina kvarter. Etappen Vikhem IIIA omfattar även kommunala fribyggartomter som kommunen säljer kontinuerligt. Vikhem IIIB kommer att byggas ut under 2017/2018, vad det gäller VA och allmän plats i samband med att Vikhem IV byggs ut. Kommunen håller för närvarande på att markanvisar mark till exploatörer. Under 2018 kommer dessa att tillträda sina respektive kvarter och påbörja byggnationen av bostäder.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret