Vikhem IV

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet.

Detaljplanen omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

I planområdet ingår dels sedan tidigare inte planlagda delar av Vikhem, dels den östra delen av Vikhem III.

Områdets utgörs av ca 14 ha mark. All mark ägs av Staffanstorps kommun. Delar har nu sålts till VeidekkeLB Hus senior, Mariastaden, Hemsö vårdboende, BoKlok, DarlinBovieran, Svartesjö, GBJ Bostadsutveckling, Trivselhus och Wästbygg. Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter.

Exploatörer 170705

Utbyggnad och tidplan

Staffanstorps kommun bygger ut allmän plats och VA inom området. I första skedet anläggs byggator, gång- och cykelvägar, lekplats, park, ledningar och bullerskydd. Detta arbete pågår under 2017-2018.

Under sommaren 2018 tillträder byggbolagen sina kvarter och börjar då bygga hus. Under 2021 beräknas alla hus vara färdigställda och inflyttade.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2021.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft vintern 2016.

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Sofia Tjernström

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

35 kommentarer till Vikhem IV

 1. Hej
  Fortfarande inget nytt att meddela angående dem två tomterna som inte har fått tilldelning i vikhem 4?
  Vad är planerat att byggas och när förväntas det vara färdigbyggt? Sätter ni tidsaspekt på byggherren som får dessa 2 tomterna så huvudgatan blir klar någongång?

  1. Hej Andreas
   Den ena av de två kvarstående tomterna håller på att markanvisas just nu, men avtalet är inte tecknat ännu (det gäller tomten närmast parken). Det pågår ingen diskussion med någon exploatör om den andra tomten ännu.
   Våra byggator färdigställs alltid inom tre år, och det är en förutsättning som finns med i varje markanvisningsavtal med respektive exploatör, så att området färdigställs inom den tiden.
   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 2. Hej,är allt klart med fiberdragning till Vikhem 4 och vem har fått detta.

  1. Hej Lennart!
   Staffanstorps fibernät, som har ett öppet stadsnät, har lagt fiber i området. Gå in på http://www.staffanstorpsfibernat.se/ för att läsa mer om Staffanstorps fibernät.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 3. Hej
  Vilka är det som kommer att bygga på dem två tomterna som det står fribyggare och vad kommer att byggas där för något?

  Plus dem två tomterna som fortfarande inte har tilldelats, är det inte klart än? Vad kommer att byggas här? När får man veta vilka och vad som ska byggas

  1. Hej Andreas!

   Fribyggartomterna håller på att tilldelas via vår tomtkö men är inte helt klart än, det är då alltså villor som kommer att byggas där. De två tomterna som är streckade i kartan är inte tilldelade någon aktör ännu men diskussioner pågår. När det är klart så kan vi informera om vad exakt som kommer att byggas där. Det kan eventuellt bli både radhus och flerbostadshus.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Tack för svar
    När tror du förhandlingarna är klara med dem så man får reda på det, för det kan påverka områdena som ligger bakom.
    Plus vad ska svartesjö bygga för något på deras 2 tomter precis vid torget?

    1. Hej Andreas!

     Förhandlingarna är klara förts då avtalet varit upp i Kommunstyrelsen för beslut. Kvarteret vid parken blir klart i höst och det andra kvarteret kommer att dröja längre.

     Svartesjö ska bygga flerbostadshus i tre våningar med hyreslägenheter.

     Med vänlig hälsning
     Stadsbyggnadskontoret

 4. Hej!
  När kommer det att finnas förskola och skola i Vikhem?
  Hälsningar/
  Frida

  1. Hej!
   Vi har påbörjat arbetet med detaljplanen för Vikhem V som ska innehålla en skola och en förskola. Detaljplanen planerar att antas under våren 2019. Därefter kan exploatören påbörja projekteringen mm av förskolan/skolan och därefter byggnationen.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 5. Hej!
  När släpps mer information om Vikhem V? Vet man i dagsläget om där kommer uppföras några friliggande villor som äganderätt och inte som bostadsrätt?
  Hälsningar Karin Nielsen

  1. Hej!
   Vi har påbörjat arbetet med detaljplanen för Vikhem V. När detaljplanen kommer ut på samråd kommer det mer information. Vi planerar att planlägga för fler friliggande villor i den etapp. Vad dessa får för upplåtelseform avgörs när vi markanvisar kvarteren, men vi kommer att eftersträva att en viss andel ska vara med äganderätt.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 6. Hur stora trafikmängder blir det på Vikhemsvägen och Vendelvägen?

  1. Hej!

   På Vikhemsvägen är trafikmängden beräknad till mellan 1600 (vid infarten till området) och 100 fordonsrörelser per dygn. På Vendelvägen är trafikmängden beräknad till ca 300 fordonsrörelser per dygn. Fordonsrörelserna är beräknade utifrån att Vikhem är fullt utbyggt.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej!

  Jag undrar hur man kommer i kontakt med Svartesjö. Vad kommer de bygga på Vikhem?

  MVH Sandra

  1. Hej!

   Svartesjö kommer att bygga lägenheter i hyresrättsform. De kommer att förmedla dessa via Boplats Syd när det börjar bli klart för uthyrning.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 8. Hej,
  Hur många lekplatser planeras på Vikhem och var kommer de att ligga? Kommer det att finnas någon lekplats på Vikhem V eller IV?
  MVH Linda

  1. Hej!

   Det kommer att finnas två lekplatser på Vikhemsområdet, en i etapp 2 och en i etapp 4. Lekplatsen i etapp 2 är redan byggd och lekplatsen i etapp 4, som kommer att ligga i Vendelparken, byggs i samband med att parken anläggs.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 9. Hej

  Av ren nyfikenhet. Är planen att de även kommer börja gräva men lägga VA på det vänstra området som enligt kartan tillhör trivselhus (mörkblått). Mellan vårbruksvägen och arbetsbodarna. Verkar som de renset all annan mark men just här är den helt orörd. Grönskan frodas.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Hela områdets VA och gator till och byggator kommer att byggas och vara klart senvåren nästa år. Därefter kommer det att börja byggas bostadshus. Parkerna kommer att färdigställas hösten 2018. Gatorna färdigställs senare, när de flesta husen är byggda, då de annars kommer att köras sönder.

   Hälsningar Kerstin Jensen, Projektledare infra, Staffanstorps kommun

  2. Hej
   Det kommer att läggas VA inom hela området och gatorna kommer att byggas till byggator, de kommer att se lika ut som det är i övriga Vikhem, detta kommer att vara klart om det går som planerat i maj nästa år.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, projektledare infra

 10. Hej,
  Det finns fortfarande en del ofärgade område på kartan. Är dom under förhandling med exploatörer? Jag undrar eftersom vi är ute efter hus. Alltså ej rad-/kedjehus eller bostadsrätt. Frågan är om det kommer komma i detta släpp?
  Hälsningar
  Sandra

  1. Hej Sandra!
   Vi har nu lagt ut en uppdaterad version av kartan över vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem IV. De ofärgade områden är osålda i dagsläget. Inom Vikhem IV kommer Trivselhus att sälja friliggande hus, dock i bostadsrättsform.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Tusen tack för svar!
    Hälsningar Sandra

 11. Hej

  När kommer bygget av, vad jag förstår det, Vikhem III B påbörjas? Eller i alla fall anläggning av marken.
  Jag syftar mest på fortsättningen av vårbruksvägen. Enligt bilderna verkar det inritat i både Vikhem III och IV men har ej tilldelats någon färg. Som t.ex. Ekfors som har fått första delen av vårbruksvägen.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Byggnationen av Vikhem IIIB har slagits ihop med utbyggnaden av Vikhem IV och benämns Vikhem IV. Tanken är utbyggnaden av allmän plats och VA ska påbörjas nu i maj och att exploatörerna ska tillträda sina fastigheter under 2018 och påbörja byggnationen av husen då.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 12. Hej.
  Jag ser att ni har satt ut 2 fribyggartomter på kartan ovan.
  Kommer ni att erbjuda 7 st till inom detta område Vikhem 4?
  För ni släpper alla resterande tomter nästa släpp?

  Är det 9 tomter inom detta området eller är det även tomter som ingår i Vikhem 3? Plus när kommer det fram vilka som är byggherrar över dem tomterna som inte är utplacerade på kartan?

  1. Hej Andreas!

   Det stämmer att det är 2st fribyggartomter i nästkommande tomtsläpp, som ingår i Vikhem IV. De övriga 7 tomterna ligger inom Vikhem III. Nästkommande 9 tomter är alltså de sista fribyggartomterna inom Vikhem III + IV.

   När markanvisningsavtalen med respektive exploatör har antagits av Kommunstyrelsen, så komplatterar vi kartan med dessa. Vi förhandlar fortfarande med ytterligare ett par exploatörer, så håll ögonen öppna.

   Med vänlig hälsning Fredrika Klevborn & Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 13. Hej!
  Hur går det med exploatörerna? Ingen uppdatering sedan 23/11-16…
  Har dock kommit ut några brf men vi som är intresserade av att äga våra egna hus skulle gärna vilja få lite information om hur allt går och hur vi eventuellt ska gå tillväga om vi vill köpa. Önskar er en fin dag!

  1. Hej!
   Några enstaka exploatörer är klara till etapp IV. Tyvärr har vi inte hunnit uppdatera hemsidan med dessa än. Av dessa är det dock ingen som planerar att bygga äganderätter.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej
    Har varit och tittat på era hus i Vikhem Staffanstorp och är något intressant för oss också.
    Bygger ni köpradhus också eller bara bostadsrätt??
    Vi är intresserade av köpradhus 2 sovrum, vardagsrum och kök
    Vem kan vi kontakta för att få ytterligare info.
    Med vänlig hälsning
    Margareta och Bengt Göran Nilsson

    1. Hej!
     Vi planerar för ett mindre antal radhus med äganderätt inom Vikhem IV, som passar in på era önskemål. Vi kommer att lägga upp information om vilka exploatörer som är klara inom Vikhem IV inom kort så då kan ni kontakta dessa.

     Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 14. Hej! När kan man anmäla sitt intresse för viken 4? Och till vem?
  Hade varit bra att veta. Med vänlig hälsning, Stina

  1. Hej!
   Vi håller på att förhandla med de exploatörer som är intresserade av att bygga på Vikhem IV. Det är i dagsläget inte klart vilka som kommer att bygga här, men vi kommer att lägga ut exploatörer och länkar till dessa efterhand som det blir klart.

   Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

 15. Hej
  Tycker planket mellan väg 11 och Vikhem ser trevligt ut(liknar pil)
  Kan man fråga var ni införskaffat det
  Med vänlig hälsning
  Stefan