Vikhem IV

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet.

Detaljplanen omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

I planområdet ingår dels sedan tidigare inte planlagda delar av Vikhem, dels den östra delen av Vikhem III.

Områdets utgörs av ca 14 ha mark. All mark ägs av Staffanstorps kommun. Delar har nu sålts till VeidekkeLB Hus senior, Mariastaden, Hemsö vårdboende, BoKlok, DarlinBovieran, Svartesjö, GBJ Bostadsutveckling, Trivselhus och Wästbygg. Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter.

Exploatörer 170705

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft vintern 2016.

 

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Sofia Tjernström

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 characters available

21 kommentarer till Vikhem IV

 1. Hej!

  Jag undrar hur man kommer i kontakt med Svartesjö. Vad kommer de bygga på Vikhem?

  MVH Sandra

  1. Hej!

   Svartesjö kommer att bygga lägenheter i hyresrättsform. De kommer att förmedla dessa via Boplats Syd när det börjar bli klart för uthyrning.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 2. Hej,
  Hur många lekplatser planeras på Vikhem och var kommer de att ligga? Kommer det att finnas någon lekplats på Vikhem V eller IV?
  MVH Linda

  1. Hej!

   Det kommer att finnas två lekplatser på Vikhemsområdet, en i etapp 2 och en i etapp 4. Lekplatsen i etapp 2 är redan byggd och lekplatsen i etapp 4, som kommer att ligga i Vendelparken, byggs i samband med att parken anläggs.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 3. Hej

  Av ren nyfikenhet. Är planen att de även kommer börja gräva men lägga VA på det vänstra området som enligt kartan tillhör trivselhus (mörkblått). Mellan vårbruksvägen och arbetsbodarna. Verkar som de renset all annan mark men just här är den helt orörd. Grönskan frodas.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Hela områdets VA och gator till och byggator kommer att byggas och vara klart senvåren nästa år. Därefter kommer det att börja byggas bostadshus. Parkerna kommer att färdigställas hösten 2018. Gatorna färdigställs senare, när de flesta husen är byggda, då de annars kommer att köras sönder.

   Hälsningar Kerstin Jensen, Projektledare infra, Staffanstorps kommun

  2. Hej
   Det kommer att läggas VA inom hela området och gatorna kommer att byggas till byggator, de kommer att se lika ut som det är i övriga Vikhem, detta kommer att vara klart om det går som planerat i maj nästa år.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, projektledare infra

 4. Hej,
  Det finns fortfarande en del ofärgade område på kartan. Är dom under förhandling med exploatörer? Jag undrar eftersom vi är ute efter hus. Alltså ej rad-/kedjehus eller bostadsrätt. Frågan är om det kommer komma i detta släpp?
  Hälsningar
  Sandra

  1. Hej Sandra!
   Vi har nu lagt ut en uppdaterad version av kartan över vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem IV. De ofärgade områden är osålda i dagsläget. Inom Vikhem IV kommer Trivselhus att sälja friliggande hus, dock i bostadsrättsform.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Tusen tack för svar!
    Hälsningar Sandra

 5. Hej

  När kommer bygget av, vad jag förstår det, Vikhem III B påbörjas? Eller i alla fall anläggning av marken.
  Jag syftar mest på fortsättningen av vårbruksvägen. Enligt bilderna verkar det inritat i både Vikhem III och IV men har ej tilldelats någon färg. Som t.ex. Ekfors som har fått första delen av vårbruksvägen.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Byggnationen av Vikhem IIIB har slagits ihop med utbyggnaden av Vikhem IV och benämns Vikhem IV. Tanken är utbyggnaden av allmän plats och VA ska påbörjas nu i maj och att exploatörerna ska tillträda sina fastigheter under 2018 och påbörja byggnationen av husen då.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 6. Hej.
  Jag ser att ni har satt ut 2 fribyggartomter på kartan ovan.
  Kommer ni att erbjuda 7 st till inom detta område Vikhem 4?
  För ni släpper alla resterande tomter nästa släpp?

  Är det 9 tomter inom detta området eller är det även tomter som ingår i Vikhem 3? Plus när kommer det fram vilka som är byggherrar över dem tomterna som inte är utplacerade på kartan?

  1. Hej Andreas!

   Det stämmer att det är 2st fribyggartomter i nästkommande tomtsläpp, som ingår i Vikhem IV. De övriga 7 tomterna ligger inom Vikhem III. Nästkommande 9 tomter är alltså de sista fribyggartomterna inom Vikhem III + IV.

   När markanvisningsavtalen med respektive exploatör har antagits av Kommunstyrelsen, så komplatterar vi kartan med dessa. Vi förhandlar fortfarande med ytterligare ett par exploatörer, så håll ögonen öppna.

   Med vänlig hälsning Fredrika Klevborn & Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej!
  Hur går det med exploatörerna? Ingen uppdatering sedan 23/11-16…
  Har dock kommit ut några brf men vi som är intresserade av att äga våra egna hus skulle gärna vilja få lite information om hur allt går och hur vi eventuellt ska gå tillväga om vi vill köpa. Önskar er en fin dag!

  1. Hej!
   Några enstaka exploatörer är klara till etapp IV. Tyvärr har vi inte hunnit uppdatera hemsidan med dessa än. Av dessa är det dock ingen som planerar att bygga äganderätter.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej
    Har varit och tittat på era hus i Vikhem Staffanstorp och är något intressant för oss också.
    Bygger ni köpradhus också eller bara bostadsrätt??
    Vi är intresserade av köpradhus 2 sovrum, vardagsrum och kök
    Vem kan vi kontakta för att få ytterligare info.
    Med vänlig hälsning
    Margareta och Bengt Göran Nilsson

    1. Hej!
     Vi planerar för ett mindre antal radhus med äganderätt inom Vikhem IV, som passar in på era önskemål. Vi kommer att lägga upp information om vilka exploatörer som är klara inom Vikhem IV inom kort så då kan ni kontakta dessa.

     Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 8. Hej! När kan man anmäla sitt intresse för viken 4? Och till vem?
  Hade varit bra att veta. Med vänlig hälsning, Stina

  1. Hej!
   Vi håller på att förhandla med de exploatörer som är intresserade av att bygga på Vikhem IV. Det är i dagsläget inte klart vilka som kommer att bygga här, men vi kommer att lägga ut exploatörer och länkar till dessa efterhand som det blir klart.

   Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

 9. Hej
  Tycker planket mellan väg 11 och Vikhem ser trevligt ut(liknar pil)
  Kan man fråga var ni införskaffat det
  Med vänlig hälsning
  Stefan