Vikhem IV

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet.

Detaljplanen omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

I planområdet ingår dels sedan tidigare inte planlagda delar av Vikhem, dels den östra delen av Vikhem III.

Områdets utgörs av ca 14 ha mark. All mark ägs av Staffanstorps kommun. Delar har nu sålts till VeidekkeLB Hus senior, Mariastaden, Hemsö vårdboende, BoKlok, DarlinBovieran, Svartesjö, GBJ Bostadsutveckling, Trivselhus och Wästbygg. Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter.

Utbyggnad och tidplan

Staffanstorps kommun bygger ut allmän plats och VA inom området. I första skedet anläggs byggator, gång- och cykelvägar, lekplats, park, ledningar och bullerskydd. Detta arbete pågår under 2017-2018.

Under sommaren 2018 tillträder byggbolagen sina kvarter och börjar då bygga hus. Under 2021 beräknas alla hus vara färdigställda och inflyttade.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2021.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft vintern 2016.

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Sofia Tjernström

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

73 kommentarer till Vikhem IV

 1. Hej

  vart vänder man sig om att köpa en radhus/villa och vara med från start?
  till exempel i vikhem V. vilka har hand om dessa?

  1. Hej

   Kommunen har inte påbörjat markanvisningar eller försäljningar av mark för bostäder inom Vikhem V. När det är dags att påbörja försäljning av området kommer hemsidan att uppdateras med information kring detta samt med kontaktuppgifter till de exploatörer som ska bygga.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadsförvaltning

 2. Hej undrar om det finns planer på mer bostadsrätter? Om ja, vart hittar jag med information kring det?

  1. Hej Lola,

   Gällande Vikhem IV ser du här ovan vilka områden som har förvärvat eller markanvisats till exploatörer. Enklast är att ta kontakt direkt med respektive exploatör för info om lediga/kommande lägenheter. Kontaktuppgifter till J+S projektutveckling har ännu inte lagts ut på hemsidan men du hittar dem här: http://jsprojektutveckling.se/portfolio_category/kommande-projekt/

   Vänliga hälsningar
   Zandra Eklund, exploateringsingenjör

 3. Hej,
  Vem/vad kommer att byggas i korsningen Pressgränd/Vikhemsbygata?
  På det ena sidan av LB Hus länga har vi utegymmet, men på det andra sidan finns en stor tomt där det inte byggs nåt än.
  Man hittar inget i detaljplanen.
  Tacksam för svar från kommunen.
  Med vänlig hälsning, Sebbe

  1. Hej Sebbe,

   J+S projektutveckling AB har en markanvisning för området. Deras hemsida hittar du här: http://jsprojektutveckling.se/

   Vänlig hälsning Stadsbyggnadsförvaltningen

 4. I texten ovan står ”Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter”
  Är dessa redan sålda eller kommer några säljas under 2020?

  1. Hej Karin!

   Fribyggartomter inom Vikhem IV är tyvärr slutsålda.

   Vänliga hälsningar Stadsbyggnadsförvaltningen

 5. Hej, håller med Anders, Svartesjös gula hus passar inte in på Vikhem, dom borde målas om snarast.

 6. Kommer det byggas fler lägenheter på Vikhem IV eller är redan alla lägenheter inom området färdigbyggda?

  1. Hej Sven

   Fler flerbostadshus kommer att uppföras inom Vikhem IV. Kontaktuppgifter till respektive exploatör hittar du i texten ovan.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej
  En fråga angående tilldelning av tomter igen. Är det klart vem som får tomterna norr och söder om torget? Om inte, när kan ni gå ut med detta för det är många som undrar när detta ska börja byggas som bor i området.

  Sen en annan fråga: Skulle ni inte kunna bygga en cykel/promenad väg ut från området även vid LB hus/utegymmet? Bygga en väg som man kan komma ut där för som det ser ut nu får man antingen gå en lång omväg ner till Haaks elelr upp till idrottsplatsen.

  Den mest ultimata vägen för att komma till centrum är en väg cykel/gångväg ut vid utegymmet/lb hus och sen rakt över så kommer man till centrum. Är detta inte möjligt att göra så får folk som pendlar med buss mycket närmare att ta sig raka vägen till centrum.

  1. Hej
   Inget svar på denna tråden Erik har skrivit?
   Folk som bor i området plus vi som ska flytta in vill gärna veta om denna tomten runt torget.
   En tomt såldes 31 maj för ca 12 miljoner, så är det denna norr och söder om torget?

   Varför går ni inte ut med information, det är 3 månader sedan

   // Andreas

   1. Hej Andreas!

    Kommunen har fört diskussioner med en exploatör och nu landat i ett förslag på markanvisningsavtal som ska behandlas på KS den 4:e september. Om avtalet godkänns där kommer hemsidan uppdateras med den exploatör som har markanvisats fastigheten vid torget.

    Med vänlig hälsning
    Stadsbyggnadskontoret

 8. Hej
  Jag har en fråga angående Svartesjö 2 fastigheter dem har uppfört nu och dem ska uppföra 2 till på andra sidan.

  Är ´design/utsidan verkligen godkänd från Staffanstorp kommuns sida?
  Dessa är groteska hur dem ser ut.
  På ALLA bilder dem har publicerat så är dem snyggt putsade och ser riktigt bra ut men kolla på dem i verkligheten, hur ser dem ut

  Dessa förstår hela området när det ligger snygga och moderna villor/lägenheter och radhus som granne.

  Har dem verkligen fått tillåtelse att ha utsidan så som dem har gjort det, stod detta med i byggritningar och plan? Snälla ge dem reprisal att de måste putsa hela husen och inte som nu då det ser ut som blockhus

 9. Hej,när skall LB hus börja bygga sina radhus?

  1. Hej Lennart!

   Ta kontakt direkt med LB-hus för info om byggstart m.m. https://www.lbhus.se/lb-senior

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 10. Vad händer med dammen närmast Staffansvallen, varför är där inget vatten i den?

  Mvh
  Andreas

  1. Hej Andreas!

   Dammen närmast Staffansvallen är en så kallad torr dagvattendamm som ska fungera som ett utjämningsmagasin vid kraftig nederbörd. Detta för att undvika översvämningar.

   Med vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 11. Hejsan!
  Har lekplatsen vid vikhem IV, mitt emot vårdboendet, officiellt öppnat? Jag och barnen har cyklat förbi ett flertal gånger, men då jag sett avspärrningarna så har jag sagt att dem inte får gå in. Dem blir såklart ledsna och undrar varför andra barn får leka där men inte dem. Vi brukar nämligen se andra barnfamiljer leka där. Vad är det som gäller? Är lekplatsen öppen? Har jag missförstått avspärrningarna?

  Med vänliga hälsningar
  Therése

 12. Hej
  Skulle man kunna få en uppdatering vad som händer angående vikhem 4 och den centrala tomten som fortfarande inte har fått någon färg och byggherre. Vad jag förstår så har tomten till höger gått till Mariastaden men den som ligger vid torget vem har den gått till?
  Och blir det lägenheter norr om torget och radhus söder om torget eller hur blir det?
  Plus när ska Trivselhus släppa och vara klara med sin etapp 3, dvs tomten rakt över boklok lägenheterna.

  Detta är som tidigare skribenter skrivit den mest centrala tomten och vi som barnfamiljer vill helst inte ha tung byggtrafik här inne i flera år så dem får gärna börja bygga där så snabbt som möjligt. Lite trafiksäkerhet måste ni ändå tänka för oss som ska bo i området.

  Informationen inte uppdaterad här på över 1 år nu.

  1. Hej Erik!

   Det stämmer att Mariastaden har en markanvisning på kvarteret till höger om det centrala kvarteret med torget. Det är inte helt klart med en markanvisning för det centrala kvarteret, men diskussioner pågår. Eftersom vi ännu inte har något färdigt projektförslag tillsammans med en exploatör kan jag inte svara på vilken typ av bostäder eller hur det kommer att se ut mer än vad plankartan visar.

   Den gemensamma målsättningen gällande Trivselhus färdigställande är tre år från tillträde, vilket skulle innebära färdigställande senast runt årsskiftet 2020/2021. För mer information om när försäljning av deras hus kommer att ske kan du ta kontakt direkt med Trivselhus i länken under Vikhem IV.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej
    Fortfarande inget nytt angående detta?
    Förstår inte syftet ni har med att ni vill ha 3 och 4 våningar på torget där med butikslokaler. De kommer inte gå runt i ett sånt här område och de lokalerna som komemr behövas finns redan nere vid porthusen.
    SÅ varför inte fortsätta med Ikano bostäderna på både norr och söder om torget och sen dela av torget och gör en rondell där med växter i mitten.

    Inga som har köpt radhus i närheten vill ha 3-4 våningshus bredvid sig plus lokaler som står tomma. Plus det borde verkligen byggas här NU då detta är den mest centrala tomten. Ni tänker ju inte alls på våra barn som ska leka på området med att ni har tung trafik igenom hela området i flera år.

    Plus över 1 år sedan ni uppdaterade sidan här. Lite information skadar inte.
    Nej, gör som jag och säkert många tycker: Bygg radhus längst torget och gör en snygg rondell eller låt asfalten längst ut gå till parkering för radhusen.

    Fortfarande ingen som har köpt tomten pga ni vill ha lokaler i bottenplan? Då får ni tänka om och komma fram till en lösning. Släpp båda tomterna till Ikano eller BoKlok som bygger snabbt och till bra pengar.

    Skulle vara tacksam med ett svar på vad ni VILL att det ska byggas på denna tomten som är norr och söder om torget.

    1. Hej Erik

     Kommunen för fortfarande diskussion med en exploatör gällande området. Först när det är klart med en markanvisning finns det en skiss över vilken typ av bostäder som blir aktuellt på fastigheten. Hemsidan kommer då att uppdateras. Inför en markanvisning utgår kommunen från intentionerna i framtagen detaljplan och gestaltningsprogrammet. I Vikhemsområdet eftersträvas en blandning av bebyggelsetyper, arkitektur, exploatörer, upplåtelseformer och priser för att få en bra sammansättning av människor över tid. Av denna anledning har kommunen valt att sälja områdena till flera olika exploatörer

     Vänliga hälsningar
     Stadsbyggnadskontoret

 13. Hej, när släpps etapp 5 och vilka kommer bygga där?

  1. Hej Therese!

   Detaljplanen för Vikhem V kommer preliminärt att gå upp för antagande till sommaren. Byggnation av skola och förskola, som planeras öppna till höstterminen 2021, kommer därefter att sättas igång. Gällande bostäderna kommer vi att avvakta ett tag för att inte konkurrera med Vikhem IV. När Vikhem IV har kommit längre går vi vidare med Vikhem V.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

  2. Hej Therese!

   Planerad skola och förskola inom Vikhem V kommer preliminärt att öppna till höstterminen 2021.Gällande bostäderna kommer vi att avvakta markanvisningen av Vikhem V ett tag för att inte konkurrera med Vikhem IV. När Vikhem IV har kommit längre går vi vidare med Vikhem V.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 14. Hej!

  Har lekplatsen vid vikhem IV, mitt emot Hemsö vårdboende, officiellt öppnat? Har varit där några gånger och tittat men då har staketet för avspärrning runt lekplatsen varit kvar fast där varit personer inne på lekplatsen och lekt så vad gäller?

  Vänliga hälsningar

 15. Hej
  Jag undrar hur det går med försäljningen av tomten vid torget?
  Här kartan 2 tomter gråa men läste att Mariastaden ska ha den ena.
  Men hur går det med andra?

  Varför inte sälja det till boklok så de kan bygga radhus som bostadsrätter på båda sidor om torget, mycket av begynnelsen runt torget är ju enplans/tvåplanshus. Plus att varför ha butikslokaler när det redan finns 3 st vid punkthusen. Kommer bara sluta med tomma butikslokaler för detta område kan inte dra runt så många lokaler.

  Boklok säljer lite billigare standard än de andra till en liten lägre kostnad. Märktes tydligt de är attraktiva när dem sålde slut så snabbt.

  Lite information, var ett tag sedan och vi som köpt runt om vill gärna att det området blir förskott. Tråkigt om det byggs mitt i området när allt annat e klart

  1. Hej Mats!
   Vi för diskussioner med en exploatör kring kvarteret vid torget. När detta är klart kommer mer information.
   Vi eftersträvar en blandning av bebyggelsetyper, arkitektur, exploatörer, upplåtelseformer och priser på Vikhem för att få en bra sammansättning av människor över tid. Av denna anledning har vi valt att sälja områdena till flera olika expoatörer istället för att sälja hela området till en och samma exploatör. Inför varje markanvisning gör vi en bedömning av redan gjorda markanvisningar och efterfrågan för att få till en så bra mix som möjligt.

   Mvh Plan- och exploateringsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret

 16. Hej! Jag undrar när Vendelparken kommer att byggas? Hur kommer den se ut och vad kommer att finnas där?

  Med vänlig hälsning Josefin

  1. Hej
   Anläggandet av parken pågår och kommer att vara klar i vinter. I parken kommer bland annat att finnas lekplats, en backe och gräsytor för lek och vistelse, ett utjämningsmagasin för dagvatten med en trevlig plats med sittmöjlighet. Det är flera träd planterade såsom t.ex. olika sorters ek och tall samt buskar av olika sorter för att skapa en trevlig grön park.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, projektledare

 17. Hej.
  Har man börjat att bygga på hyresrätterna i Vikhem? Som jag har förstått det så har Mariastaden börjat bygga sina objekt, men när jag tittar på en planritning, så ser det ut som att 1-2 av byggena inte tillhör dem, utan Svartesjö. Jag tänker på dem som byggs framför/snett framför Hemsös Vårdboende. Stämmer detta? Hur många hyreslägenheter kommer Svartesjö att bygga? Svartesjö var väl dem som skulle bygga hyresrätterna eller har jag missuppfattat?

  Det är intressant att följa utvecklingen utav Vikhem. Kommer fler byggherrar att starta sina byggen i år? Finns det någonstans som man kan läsa om hur tidsplanen ser ut för de diverse byggherrarna? När det gäller t.ex. Svartesjö så kan jag ej hitta några uppgifter om dem.

  När påbörjat etapp 5 och när kommer information gällande denna etapp att komma ut?

  Tack på förhand för all information
  Med vänlig hälsning
  Therése

  1. Hej Therese!
   Det stämmer att Svartesjö har börjat bygga sina hyresrätter på Vikhem. De ska bygga ca 50 lägenheter. Längre upp på denna sida kan du se vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem IV och länkar till dem. När respektive exploatör påbörjar sina byggnationer har vi inte uppgift om utan ta kontakt med dem för att höra dig för. Tidplanen ser dock ut som så att alla hus inom denna etapp ska vara färdigställda om 3-4 år.

   Detaljplanen för Vikhem V är påbörjad och ska ut på samråd under hösten. Då kommer också mer information om denna.

   Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej.
    Tack för svaret!

    Var hittar jag information om Svartesjö och deras objekt? Alla andra går att betitta här ovanför men inte dem.

    Med vänlig hälsning

    Therése

    1. Hej!

     Svartesjö har ännu inte lagt ut någon information på sin hemsida, men vi kommer att länka till denna så snart de lagt ut detta. Ansökan till lägenheterna ska göras via Boplats Syd så även där kommer det att finnas mer information när detta blir aktuellt att börja hyra ut lägenheterna.

     Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret

 18. Hej
  Fortfarande inget nytt att meddela angående dem två tomterna som inte har fått tilldelning i vikhem 4?
  Vad är planerat att byggas och när förväntas det vara färdigbyggt? Sätter ni tidsaspekt på byggherren som får dessa 2 tomterna så huvudgatan blir klar någongång?

  1. Hej Andreas
   Den ena av de två kvarstående tomterna håller på att markanvisas just nu, men avtalet är inte tecknat ännu (det gäller tomten närmast parken). Det pågår ingen diskussion med någon exploatör om den andra tomten ännu.
   Våra byggator färdigställs alltid inom tre år, och det är en förutsättning som finns med i varje markanvisningsavtal med respektive exploatör, så att området färdigställs inom den tiden.
   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej. Något nytt besked om detta?
    Vi som funderar på att köpa runt om här dessa två tomter är väldigt nyfikna. För jag funderar på att köpa hos Veidekke, den gula men spelar ju lite roll på vad som kommer vara på den tomten som finns ledig där. Den till parken borde vara klar nu? om ja vad kommer där finnas?

    Sen den andra till vänster, den påverkar väldigt mycket dem områdena som ligger runt om. Är det inte bra om den är färdigbyggd när dem andra e klara i området, dvs senast April 2020. DÅ borde ni sälja den nu och sätta som krav att den ska vara klar då för är allt annat klart är det inte bra att ha byggtrafik inne där.

    Hoppas ni förstår, det påverkar oss som vill köpa vad som kommer ligga runt om så ni får jättegärna meddela om det är 3 våningshus eller radhus som kommer byggas på dessa två tomterna.

    //Henrik

    1. Hej!
     Området vid parken som tidigare var osåld är nu markanvisad till Mariastaden som planerar att bygga lägenheter där. Det andra området, vid torget, är fortfarande osåld. Denna är svårare att sälja då vi vill ha lokaler i bottenplan ut mot torgytan. Vid torget är det tänkt att det ska byggas lägenheter i 3-4 våningar. Den södra delen av området kan bli lägenheter eller radhus.

     Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret

 19. Hej,är allt klart med fiberdragning till Vikhem 4 och vem har fått detta.

  1. Hej Lennart!
   Staffanstorps fibernät, som har ett öppet stadsnät, har lagt fiber i området. Gå in på http://www.staffanstorpsfibernat.se/ för att läsa mer om Staffanstorps fibernät.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

 20. Hej
  Vilka är det som kommer att bygga på dem två tomterna som det står fribyggare och vad kommer att byggas där för något?

  Plus dem två tomterna som fortfarande inte har tilldelats, är det inte klart än? Vad kommer att byggas här? När får man veta vilka och vad som ska byggas

  1. Hej Andreas!

   Fribyggartomterna håller på att tilldelas via vår tomtkö men är inte helt klart än, det är då alltså villor som kommer att byggas där. De två tomterna som är streckade i kartan är inte tilldelade någon aktör ännu men diskussioner pågår. När det är klart så kan vi informera om vad exakt som kommer att byggas där. Det kan eventuellt bli både radhus och flerbostadshus.

   Med vänlig hälsning
   Stadsbyggnadskontoret

   1. Tack för svar
    När tror du förhandlingarna är klara med dem så man får reda på det, för det kan påverka områdena som ligger bakom.
    Plus vad ska svartesjö bygga för något på deras 2 tomter precis vid torget?

    1. Hej Andreas!

     Förhandlingarna är klara förts då avtalet varit upp i Kommunstyrelsen för beslut. Kvarteret vid parken blir klart i höst och det andra kvarteret kommer att dröja längre.

     Svartesjö ska bygga flerbostadshus i tre våningar med hyreslägenheter.

     Med vänlig hälsning
     Stadsbyggnadskontoret

 21. Hej!
  När kommer det att finnas förskola och skola i Vikhem?
  Hälsningar/
  Frida

  1. Hej!
   Vi har påbörjat arbetet med detaljplanen för Vikhem V som ska innehålla en skola och en förskola. Detaljplanen planerar att antas under våren 2019. Därefter kan exploatören påbörja projekteringen mm av förskolan/skolan och därefter byggnationen.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 22. Hej!
  När släpps mer information om Vikhem V? Vet man i dagsläget om där kommer uppföras några friliggande villor som äganderätt och inte som bostadsrätt?
  Hälsningar Karin Nielsen

  1. Hej!
   Vi har påbörjat arbetet med detaljplanen för Vikhem V. När detaljplanen kommer ut på samråd kommer det mer information. Vi planerar att planlägga för fler friliggande villor i den etapp. Vad dessa får för upplåtelseform avgörs när vi markanvisar kvarteren, men vi kommer att eftersträva att en viss andel ska vara med äganderätt.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 23. Hur stora trafikmängder blir det på Vikhemsvägen och Vendelvägen?

  1. Hej!

   På Vikhemsvägen är trafikmängden beräknad till mellan 1600 (vid infarten till området) och 100 fordonsrörelser per dygn. På Vendelvägen är trafikmängden beräknad till ca 300 fordonsrörelser per dygn. Fordonsrörelserna är beräknade utifrån att Vikhem är fullt utbyggt.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 24. Hej!

  Jag undrar hur man kommer i kontakt med Svartesjö. Vad kommer de bygga på Vikhem?

  MVH Sandra

  1. Hej!

   Svartesjö kommer att bygga lägenheter i hyresrättsform. De kommer att förmedla dessa via Boplats Syd när det börjar bli klart för uthyrning.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 25. Hej,
  Hur många lekplatser planeras på Vikhem och var kommer de att ligga? Kommer det att finnas någon lekplats på Vikhem V eller IV?
  MVH Linda

  1. Hej!

   Det kommer att finnas två lekplatser på Vikhemsområdet, en i etapp 2 och en i etapp 4. Lekplatsen i etapp 2 är redan byggd och lekplatsen i etapp 4, som kommer att ligga i Vendelparken, byggs i samband med att parken anläggs.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 26. Hej

  Av ren nyfikenhet. Är planen att de även kommer börja gräva men lägga VA på det vänstra området som enligt kartan tillhör trivselhus (mörkblått). Mellan vårbruksvägen och arbetsbodarna. Verkar som de renset all annan mark men just här är den helt orörd. Grönskan frodas.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Hela områdets VA och gator till och byggator kommer att byggas och vara klart senvåren nästa år. Därefter kommer det att börja byggas bostadshus. Parkerna kommer att färdigställas hösten 2018. Gatorna färdigställs senare, när de flesta husen är byggda, då de annars kommer att köras sönder.

   Hälsningar Kerstin Jensen, Projektledare infra, Staffanstorps kommun

  2. Hej
   Det kommer att läggas VA inom hela området och gatorna kommer att byggas till byggator, de kommer att se lika ut som det är i övriga Vikhem, detta kommer att vara klart om det går som planerat i maj nästa år.
   Hälsningar
   Kerstin Jensen, projektledare infra

 27. Hej,
  Det finns fortfarande en del ofärgade område på kartan. Är dom under förhandling med exploatörer? Jag undrar eftersom vi är ute efter hus. Alltså ej rad-/kedjehus eller bostadsrätt. Frågan är om det kommer komma i detta släpp?
  Hälsningar
  Sandra

  1. Hej Sandra!
   Vi har nu lagt ut en uppdaterad version av kartan över vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem IV. De ofärgade områden är osålda i dagsläget. Inom Vikhem IV kommer Trivselhus att sälja friliggande hus, dock i bostadsrättsform.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Tusen tack för svar!
    Hälsningar Sandra

 28. Hej

  När kommer bygget av, vad jag förstår det, Vikhem III B påbörjas? Eller i alla fall anläggning av marken.
  Jag syftar mest på fortsättningen av vårbruksvägen. Enligt bilderna verkar det inritat i både Vikhem III och IV men har ej tilldelats någon färg. Som t.ex. Ekfors som har fått första delen av vårbruksvägen.

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Hej Fredrik!
   Byggnationen av Vikhem IIIB har slagits ihop med utbyggnaden av Vikhem IV och benämns Vikhem IV. Tanken är utbyggnaden av allmän plats och VA ska påbörjas nu i maj och att exploatörerna ska tillträda sina fastigheter under 2018 och påbörja byggnationen av husen då.

   Med vänlig hälsning Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 29. Hej.
  Jag ser att ni har satt ut 2 fribyggartomter på kartan ovan.
  Kommer ni att erbjuda 7 st till inom detta område Vikhem 4?
  För ni släpper alla resterande tomter nästa släpp?

  Är det 9 tomter inom detta området eller är det även tomter som ingår i Vikhem 3? Plus när kommer det fram vilka som är byggherrar över dem tomterna som inte är utplacerade på kartan?

  1. Hej Andreas!

   Det stämmer att det är 2st fribyggartomter i nästkommande tomtsläpp, som ingår i Vikhem IV. De övriga 7 tomterna ligger inom Vikhem III. Nästkommande 9 tomter är alltså de sista fribyggartomterna inom Vikhem III + IV.

   När markanvisningsavtalen med respektive exploatör har antagits av Kommunstyrelsen, så komplatterar vi kartan med dessa. Vi förhandlar fortfarande med ytterligare ett par exploatörer, så håll ögonen öppna.

   Med vänlig hälsning Fredrika Klevborn & Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 30. Hej!
  Hur går det med exploatörerna? Ingen uppdatering sedan 23/11-16…
  Har dock kommit ut några brf men vi som är intresserade av att äga våra egna hus skulle gärna vilja få lite information om hur allt går och hur vi eventuellt ska gå tillväga om vi vill köpa. Önskar er en fin dag!

  1. Hej!
   Några enstaka exploatörer är klara till etapp IV. Tyvärr har vi inte hunnit uppdatera hemsidan med dessa än. Av dessa är det dock ingen som planerar att bygga äganderätter.

   Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

   1. Hej
    Har varit och tittat på era hus i Vikhem Staffanstorp och är något intressant för oss också.
    Bygger ni köpradhus också eller bara bostadsrätt??
    Vi är intresserade av köpradhus 2 sovrum, vardagsrum och kök
    Vem kan vi kontakta för att få ytterligare info.
    Med vänlig hälsning
    Margareta och Bengt Göran Nilsson

    1. Hej!
     Vi planerar för ett mindre antal radhus med äganderätt inom Vikhem IV, som passar in på era önskemål. Vi kommer att lägga upp information om vilka exploatörer som är klara inom Vikhem IV inom kort så då kan ni kontakta dessa.

     Mvh Karolina Gnosspelius, Stadsbyggnadskontoret

 31. Hej! När kan man anmäla sitt intresse för viken 4? Och till vem?
  Hade varit bra att veta. Med vänlig hälsning, Stina

  1. Hej!
   Vi håller på att förhandla med de exploatörer som är intresserade av att bygga på Vikhem IV. Det är i dagsläget inte klart vilka som kommer att bygga här, men vi kommer att lägga ut exploatörer och länkar till dessa efterhand som det blir klart.

   Mvh Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör

 32. Hej
  Tycker planket mellan väg 11 och Vikhem ser trevligt ut(liknar pil)
  Kan man fråga var ni införskaffat det
  Med vänlig hälsning
  Stefan