Vikhem V

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrottshall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur

Detaljplanen är på samråd 2018-11-19 — 2018-12-16

Välkommen på samrådsmöte med kommunens tjänstemän tisdagen den 27 november kl 18:00 i Medborgarhuset i Staffanstorp

Handlingar:

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available