Vikhem V

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrottshall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur

Detaljplanen är på granskning 2019-03-18 — 2019-04-07

Antagandehandlingar:

Granskningsutlåtande

Illustration

Planbeskrivning

Plankarta

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

18 kommentarer till Vikhem V

 1. Hej!

  Har det kommit närmre något datum när tomter/byggare för enfamiljshus kommer att släppas?

  Mvh
  Jenny

  1. Hej Jenny!

   Detaljplanen är överklagad och vi väntar på dom. Tyvärr kan vi därför inte ge någon tidplan för projektet.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadsförvaltningen

 2. Hej!
  Nu är detaljplanen beslutad, hur får vi reda på vilka exploatörer som kommer att bygga?

  1. Hej Sofie

   Detaljplanen för Vikhem V är överklagad. Oavsett väntar vi in försäljningen av Vikhem IV innan vi går vidare med Vikhem V för att dessa inte ska konkurrera med varandra. Det finns alltså ännu inga markanvisningar för bostäder i Vikhem V.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

   1. När är överklagandet avgjort?

    1. Hej Henrik

     Detaljplanen är överklagad och ligger hos mark och miljödomstolen. Tyvärr vet vi inte när vi kan få en dom utan det beror på handläggningstid hos domstolen.

     Med vänlig hälsning
     Stadsbyggnadsförvaltningen

 3. När planeras detaljplanen för etapp 5 gå upp för beslut?

  1. Hej Sofie

   Detaljplanen för Vikhem V beräknas gå upp för antagande i juni.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 4. Var ska man vända sig om man är intresserad av friliggande villa på vikten?

  1. Hej!

   Om du tänker på fribyggartomter finns det tyvärr inga lediga. Eventuellt kommer det att släppas fler fribyggartomter i Vikhem V. Gällande friliggande villor i övrigt är det bäst att kontakta respektive exploatör inom området för att se om där finns några lediga bostäder kvar. Länkar till exploatörerna hitta du på: https://staffanstorp.se/vikhem/vikhem-iii/ och https://staffanstorp.se/vikhem/vikhem-iv/

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 5. Hej
  Undrar om ni har kommit längre ang säljstart mm i etapp V?

  Mvh Adam

  1. Hej Adam!

   Planerad skola och förskola inom Vikhem V kommer preliminärt att öppna till höstterminen 2021. Gällande bostäderna kommer vi att avvakta försäljning av Vikhem V ett tag för att inte konkurrera med Vikhem IV. När Vikhem IV har kommit längre går vi vidare med Vikhem V.

   Vänliga hälsningar
   Stadsbyggnadskontoret

 6. Vad kommer att byggas mellan Vikhem V och Gråstensvägen området jag syftar på ligger söder om tennisklubben och Staffansvallen.

  1. Hej Sven,

   Området du syftar är detaljplanelagt för park och koloniområde.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg, Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

 7. Hej,

  När kommer förskolan vara klar på Vikhem V?

  // Karin

  1. Hej Karin,

   Förskolan planeras att öppnas höstterminen 2021.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

 8. Hej,

  Jag undrar när säljstart samt inflyttningar planeras att ske gällande Vikhem V?

  Finns det redan nu någon information om vilka typer av bostäder (förutom den information man hittar här) som kommer att byggas?

  Hälsning
  Mario

  1. Hej Mario,

   Vi kommer att avvakta markanvisningen av Vikhem V ett tag beroende på hur försäljningen av husen och lägenheterna på Vikhem IV går. När detta område har kommit längre går vi vidare med markanvisningen av Vikhem V.

   Med vänlig hälsning Stadsbyggnadskontoret