markering

Aktuellt

Pågatåg

Klartecken för sträckan Flackarp-Arlöv från två till fyra spår

Miljödepartementet har igår, den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår. Det har tagit regeringen många år att ta ställning till utbyggnaden.

Läs mer

Staffanstorps invånare ökar

Staffanstorp har hittills i år ökat med 61 personer. Vid årets början var vi 22 672 invånare och har nu ökat till 22 733 vid februari månads utgång.

Läs mer »

Pris för snilleblixt till Anneroskolan

Anneroskolan årskurs 5 hav har vunnit andra pris i Natur & Miljöbokens och miljömärkningen Svanens rikstäckande klasstävling. Årets uppdrag handlade om att rita och berätta om ”Snilleblixtar för miljön”.

Läs mer »

Gott samarbete vid arbetet med spolning av vattenledningsnätet

VA-verket tackar boende och abonnenter i Staffanstorp för ett mycket gott samarbete vid arbetet med spolningen av dricksvattenledningar.

Läs mer »

Påsklovsprogram

Här presenteras vad som händer i kommunen under påsklovet – på fritidsgårdarna, biblioteken och på Bråhögsbadet.

Läs mer »

Mycket goda resultat för grundskolan i Staffanstorps kommun

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga jämförelse av skolresultaten i Sveriges 290 kommuner förbättrar sig Staffanstorp elva placeringar till plats 26 när det gäller den sammanvägda rankingen. Rapporten Öppna jämförelser för grundskolan går årligen igenom samtliga svenska kommuners skolresultat för årskurs nio. Den senaste rankingen bygger på uppgifter för 2013.

Läs mer »

Nu flyttar torghandeln in

I november packades torghandlarens tält ihop för det vanliga vinteruppehållet och när det nu är dags att starta för säsongen görs det i ett nytt hus på torget i Staffanstorp.

Läs mer »