Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Staffanstorps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur staffanstorp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariaton och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa webbtillgänglighetsdirektivet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1Öppnas i nytt fönster. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Staffanstorps kommun har som ambition att uppnå minst samtliga 50 punkter om grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från staffanstorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss på webmaster@staffanstorp.se

Svarstiden är normalt 24 timmar helgfri vardag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vilket innehåll som just nu inte är tillgängligt beskrivs nedan:

Kompabilitetsproblem på webbplatsen

  • Integrerade system är inte alltid tillgängliga. Arbetet är omfattande och långsiktigt där Staffanstorps kommun i framtida upphandlingar kommer ställa krav för att leverantörer ska tillhandahålla tillgänglighetsanpassade lösningar.

Rörlig bild

  • Filmer som publicerats saknar teckentolkning, och erbjuder inte alternativ till videoinspelningarna, som exempelvis manus för film på sidan ”Vilket stöd kan du få?”.

Beskrivande alternativtext för bilder

  • Vissa bilder och grafik saknar textbeskrivningar.

Ostrukturerade dokument

  • Många av våra dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade ännu, vilket påverkar dig som använder skärmläsare. Det gäller till exempel blanketter och informationsmaterial. Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Vi jobbar i första hand med att inventera dokument med administrativt syfte för att åtgärda dessa så snabbt som möjligt. Administrativt syfte innebär dokument som stöder Staffanstorps kommuns kärnverksamhet på ett eller annat vis.

Webbsändning av kommunfullmäktige

  • Webbsändning av kommunfullmäktige sparas och länkas till på vår webbplats. Dessa saknar textning och syntolkning. De flesta fullmäktigemöten från tre år tillbaka finns att tillgå på webbplatsen. Idag finns inte resurser i verksamheten att tillgänglighetsanpassa genom text och syntolkning samtliga möten. Vi arbetar med att införa rutiner för framtida webbsändningar och textning.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den .

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Webbsändning av kommunfullmäktige saknar direkttextning och syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av staffanstorp.se. samt via verktyget Accessibility CloudÖppnas i nytt fönster

Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2023.

  • Webbplatsen publicerades den 14 december 2021.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen