Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Staffanstorps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur staffanstorp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariaton och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi har som mål att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa webbtillgänglighetsdirektivet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Staffanstorps kommun har som ambition att uppnå minst samtliga 50 punkter om grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från staffanstorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss på webmaster@staffanstorp.se

Svarstiden är normalt 24 timmar helgfri vardag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Listan uppdateras efter hand.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kompabilitetsproblem på webbplatsen

 • Iframe används för att visa innehåll på ett par av sidorna. Några saknar beskrivningar. Det gör att gravt synskadade inte kan förstå vad ramarna innehåller.

Rörlig bild

 • Filmer som publicerats saknar teckentolkning, och erbjuder inte alternativ till videoinspelningarna, som exempelvis manus för film på sidan ”LSS, Lagen om stöd och service”.

Beskrivande alternativtext för bilder

 • Vissa bilder och grafik saknar textbeskrivningar.

Ostrukturerade dokument

 • Webbplatsen har brister gällande tillgängliga PDF:er. De flesta PDF:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. Vi arbetar aktivt med att gå igenom alla våra dokument på sidorna och har som målsättning att anpassa vår information i tillgängliga dokument.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den  .

Oskäligt betungande anpassning

Staffanstorps kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vi har samlat kommuntidningen StaffanstorpsAktuellt för digital arkivering i PDF-format och publicerar de senaste tre årens nummer. Vi åberopar undantag att göra samtliga av dessa dokument tillgängliga. Detta för det idag inte finns resurser att tillgänglighetsanpassa dessa dokument. Samtliga hushåll får utskickat exemplar av tidningen som även går att hämta i pappersform i Rådhuset och ett antal andra platser i kommunen. Vi arbetar med att införa rutiner för framtida nummer av StaffanstorpsAktuellt för att erbjuda en tillgänglig PDF av tidningen på vår webbplats.
 • Integrerade system är inte alltid tillgängliga. Arbetet är omfattande och långsiktigt där Staffanstorps kommun i framtida upphandlingar kommer ställa hårdare krav för att leverantörer ska tillhandahålla tillgänglighetsanpassade lösningar.
 • Vi publicerar varje år aktuell årsredovisning med bilagor för kommunen. Det finns idag inte resurser att tillgänglighetsanpassa dokumenten. Vi arbetar med att införa rutiner för att framtida årsredovisningar med bilagor ska bli tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa PDF-dokument är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
 • Webbsändning av kommunfullmäktige sparas och länkas till på vår webbplats. Dessa saknar textning och syntolkning. De flesta fullmäktigemöten från tre år tillbaka finns att tillgå på webbplatsen. Idag finns inte resurser i verksamheten att tillgänglighetsanpassa genom text och syntolkning samtliga möten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Webbsändning av kommunfullmäktige saknar direkttextning och syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av staffanstorp.se.

 • Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2022.
 • Webbplatsen publicerades den 14 december 2021.
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen