Illustration som visar person på promenad på en väg omgiven av träd, buskar och ett par gatulampor som lyser upp området.

Följ med på digital trygghetsvandring

Fram till den 30 juni inbjuds alla medborgare i Staffanstorps kommun att digitalt via en särskild länk i mobilläge lämna åsikter om trygga och otrygga platser.

Läs mer

Senaste nyheterna

Illustration som visar människor i en småstadsmiljö. Flera högre hus i bakgrunden och i förgrunden syns en å och träd.

Du kan påverka hur kommunen ska växa

Sedan mars har Staffanstorp kommuns översiktsplan för 2020-2040 varit på granskning. Det innebär att du som kommuninvånaren har möjlighet att lämna synpunkter och påverka kommunens framtid.

Läs mer

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Covid-19: Kommunal service under coronapandemin

Staffanstorps kommun kommer i denna utmanande situation att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt. Vid behov av kontakt med Staffanstorps kommun, använd i första hand telefon och e-post.

Läs mer

Foto på föräldragruppens två ledare, Ingrid Nilsson och Eva Risberg, i en vacker trädgårdmiljö

Föräldrautbildning Komet

Vill du ha fler trevliga stunder och färre konflikter med ditt barn? Komet är en utbildning för vuxna som går ut på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn. Utbildningen är till för föräldrar […]

Läs mer