Kommun och politik

Rådhuset. Foto: Johanna Liwenborg

Staffanstorps kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val fått förtroendet att företräda medborgarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset, Torget 1 (om inte annat anges)
Postadress: 245 80 Staffanstorp
E-postadress: kommunen@staffanstorp.se
Webbplats: staffanstorp.se
Organisationsnummer: 212000-1017
Fler kontaktuppgifter finner du här >>

Leverantörsfakturor

Fakturor från leverantörer ska sändas elektroniskt i format. Information om standarder.

Staffanstorps kommun använder InExchange som VAN-leverantör. Som leverantör kontaktar du InExchange.

För leverantörer som inte kan skicka e-fakturor, finns möjlighet att kostnadsfritt  registrera upp till 100 fakturor per år hos InExchange via följande länk:

https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/staffanstorp

 

E-fakturaadress

GLN-kod: 7362120001019
Org.nr: 212000-1017
VAN-operatör: Inexchange

Hoppa till navigering